Oscio.cz Logo

Člověk a společnost

ZSV | Scio testy

Člověk a společnost je prvním oddílem testu Scio ZSV. Skládá se dohromady z dvaceti otázek – sedm otázek z psychologie, osm otázek ze sociologie a pět z filozofie. V psychologii se otázky velmi často týkají rozdělení psychologie a jejích oborů, významných představitelů těchto směrů a základních pojmů používaných v tomto oboru. V sociologii se otázky týkají převážně sociologických pojmů, významných představitelů a druhů výzkumů. Ve filozofii najdete otázky na významná filozofická díla, jejich autory a jejich světonázory.

Úlohy - Člověk a společnost

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1222

Paní Marcela jela před dvěma roky v autobuse, který spadl z útesu. Většina cestujících ihned zemřela, jen ona a pár dalších přežili. Aby se zachránila, musela se z autobusu vyplazit ven a dostat se až na silnici. Pro paní Marcelu to byla velmi stresová situace, kterou nedokázala správně zpracovat. Když se jí na tuto událost dnes zeptáte, nebude si schopná nic vybavit.

Který z následujících ego­‑obranných mechanismů charakterizuje případ paní Marcely?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1205

Které z následujících tvrzení o sofistech jsou pravdivá?


  • Sofisté byli vynikající řečníci, kteří záměrně chybně argumentovali, aby vyhráli diskuzi.

  • Mezi sofisty se řadí Aristoteles i Platón.
  • Praktiky sofistů popisuje Aristoteles ve svém spisu O sofistických důkazech.

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1204

________ znamená odchylné chování jedince nebo skupiny od normálu. Může být stejně tak negativní jako pozitivní. ________ je nezdravé, nevhodné a nežádoucí chování jedince, které je společensky nevhodné. Jedná se tedy o podmnožinu ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl text napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1195

Která z následujících poruch postihuje výhradně muže?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1146

Která z níže uvedených psychologických disciplín patří mezi aplikované obory?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1143

Jako sofisté jsou označováni starořečtí filozofové a učitelé, kteří chodili od města k městu a učili měšťany nejrůznějším naukám (např. astronomii, geometrii, hudbě) a především rétorice. Mezi významné sofisty můžeme řadit Hippiase z Elidy, který proti sobě postavil nomos – to, co považujeme za zákon a výsledek konvence, a fysis – _________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1142

Max Weber definoval pojem panství, který popisuje moc danou pocitem závaznosti vůči autoritě. Dále pak panství rozlišil dle typu autority.

Které z uvedených tvrzení o autoritě legálně racionální je správné?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1139

Která z uvedených možností správně uvádí století založení disciplíny sociologie a také jejího zakladatele?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1107

Behaviorističtí psychologové věří, že lidskou mysl lze v dětství naprogramovat a veškeré myšlení a chování je pouze výsledkem učení. Podobně na tuto problematiku nahlíží i dynamická psychologie, která tvrdí, že naše chování je velkou měrou ovlivněno nevědomými procesy.

Který z uvedených psychologických směrů vzešel jako nesouhlasná reakce na ty výše uvedené?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1097

Nová studie chce popsat chování fotbalových fanoušků na fotbalových zápasech a těsně po nich. Cílem této studie je popsat důvody častého násilí, vandalismu a rabování. Autoři studie se rozhodli navštívit tribuny a předstírat, že patří mezi fotbalové fanoušky.

Která z následujících možností nejlépe popisuje tuto výzkumnou metodu?


1 2 3 [4] 5 6
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.