Člověk a společnost

ZSV | Scio testy

Člověk a společnost je prvním oddílem testu Scio ZSV. Skládá se dohromady z dvaceti otázek – sedm otázek z psychologie, osm otázek ze sociologie a pět z filozofie. V psychologii se otázky velmi často týkají rozdělení psychologie a jejích oborů, významných představitelů těchto směrů a základních pojmů používaných v tomto oboru. V sociologii se otázky týkají převážně sociologických pojmů, významných představitelů a druhů výzkumů. Ve filozofii najdete otázky na významná filozofická díla, jejich autory a jejich světonázory.

Úlohy - Člověk a společnost

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1625

Která z uvedených možností správně označuje rozvoj souhry smyslových orgánů a tělesného pohybu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1624

Šimon je ve fázi psychologického vývoje, kdy začíná chápat stálost počtu, množství i hmotnosti. Začíná sám poznávat, prožívat a rozhodovat se. Dokáže také porozumět příčinám a důsledkům nejen svého chování. Abstraktní myšlení však stále ještě nezvládá.

V jaké vývojové fázi se Šimon podle Jeana Piageta nachází?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1616

Který z následujících pojmů není kognitivní proces?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1334

Ve třídě bylo provedeno sociometrické šetření, ze kterého vyšlo, že:

Filip vykazuje velké množství voleb, ale sám není skoro nikdy volen.

Eva má nejvyšší sociometrický status a dostává nejvyšší počet voleb.

Markéta není volena a vykazuje malý počet voleb, nezajímá se o dění skupiny.

Karel není příliš oblíbený, ale ovlivňuje prostřednictvím Evy celou skupinu.

Která z uvedených možností správně označuje typy postavení jednotlivých členů v kolektivu ve výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1333

Která z následujících možností správně popisuje pojem somatizace?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1332

Který z uvedených psychologů prosazoval stanovisko, že základní lidskou energií je sexuální pud (libido)?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1330

V 1. polovině 12. století vznikl nový sociologický směr – fenomenologická sociologie, jehož zakladatelem byl Alfred Schütz.

Která z následujících možností tento myšlenkový směr nejlépe vystihuje?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1322

A) narození – 2 roky 1) stádium konkrétních operací
B) 2–7 let 2) senzomotorické stádium
C) 7–12 let 3) stádium formálních operací
D) 12 let a výše 4) stádium předoperační

Jean Piaget člení kognitivní vývoj dítěte do 4 stádií.

Která z následujících možností správně přiřazuje věk dítěte k odpovídajícím stádiím vývoje?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1317

Ve kterém z uvedených životních období se dítě plně naučí být součástí kolektivu a navazuje kamarádské vztahy?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1301

Který z následujících příznaků nemá bipolární afektivní porucha?


1 [2] 3 4 5 6
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.