Všechny úlohy SCIO

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1011

Evropské země se k EU připojovaly postupně a s velkými rozdíly. Jednou ze zakládajících zemí byla _______, v roce 1981 se připojila i _______ a o pět let později se přidaly i spolu sousedící státy _______ a _______.

Kterou z následujících možností je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit do textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1008

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU přidalo ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1005

John S. Mill ve svém díle O vládě ústavní (1861) popisuje své představy o ideálním nastavení státu.

Která z uvedených možností neodpovídá myšlenkám tohoto díla?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1004

Který z následujících pojmů je protikladem pojmu rigidita?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1002

Noam Chomsky – Ulric Neisser – Edward C. Tolman

Který z následujících psychologických směrů spojuje všechna tato jména?


ZSV Stát a právo otázka ID 1000

Která z následujících možností označuje institut umožňující věřiteli mít věcná práva k věci dlužníka, který není schopen včas a řádně plnit dluh?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 999

Který z následujících výroků o integraci do EU není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 998

Která z níže uvedených informací o smlouvě o úvěru je pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 997

Kteří tři čeští státníci jsou podepsáni pod Washingtonskou deklarací, která vyhlásila samostatnou Československou republiku?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 991

Která z následujících možností zahrnuje pouze členské země EU?


1 ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.