Oscio.cz Logo

Všechny úlohy SCIO

ZSV Člověk a společnost otázka ID 905

V 60. letech 20. století vznikla v Americe významná subkultura hippies. Její příslušníci vytvářeli vlastní komunity, které se vyznačovaly poslechem psychedelické hudby, otevřeností k sexu a užíváním drog. Hodnotami komunity byly mír, láska, přátelství a svoboda.

Které z následující tvrzení o subkulturách je správné?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 903

Který z těchto státníků nebyl na postupimské konferenci, která se konala v červnu a srpnu roku 1945?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 902

Které z následujících tvrzení o krymské válce není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 899

V této situaci si lidé, kteří mají v bance uložené peníze, myslí, že se banka brzy stane insolventní, a rozhodnou se raději své peníze vybrat. V případě, kdy se takto rozhodne většina vkladatelů, banka nebude mít dostatek peněz na vyplácení, což vyvolá bankrot. Pokud se tato panika rozšíří i do okolních bank, může to způsobit dlouhou finanční krizi.

Který z následujících pojmů je ve výše uvedeném textu popsán?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 898

Ve starověké řecké filozofii se užíval pojem, který popisuje pralátku světa. Jedná se o původní princip, ze kterého svět vznikl.

Která z uvedených možností nabízí název této pralátky?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 893

  1. válka v Perském zálivu
  2. válka v Afghánistánu
  3. válka v Kosovu
  4. íránská islámská revoluce

Jaké je správné přiřazení uvedených událostí k místům na časové ose?


ZSV Stát a právo otázka ID 891

Pravidelné volby do Poslanecké sněmovny se opakují ________. Uzavírací klauzule pro vstup do Poslanecké sněmovny jsou/je ________. Volebních obvodů je celkem ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 880

22. června roku 1993 Evropská rada rozhodla o přijetí tzv. Kodaňských kritériích, které určují podmínky zemí pro vstup do EU.

Která z následujících možností nepatří mezi tato kritéria?


ZSV Stát a právo otázka ID 878

Které z uvedených pořekadel nejlépe odpovídá zásadě reciprocity, která se hojně využívá v mezinárodních vztazích?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 871

A) monismus 1) Veškerenstvo vychází z jediné podstaty.
B) pluralismus 2) Rozděluje materiální svět od světa idejí.
C) materialismus 3) Zkušenost je příliš složitá, než aby se dala popsat jedinou teorií.
D) idealismus 4) Jediná skutečná věc je hmota.

Která z uvedených možností správně přiřazuje filozofický směr k jeho hlavnímu přesvědčení o podobě světa?


1 ... 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.