Všechny úlohy SCIO

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 989

Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského společenství, klade si Unie za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, a tím, že předchází rasismu a xenofobii a potírá je.

Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Které z následujících měst se objevuje v názvu smlouvy, která byla ratifikována v roce 1999 a z níž pochází výše uvedený text?


ZSV Stát a právo otázka ID 988

Tento ideologický směr se formoval hlavně v průběhu 17. století v Anglii. Jeho ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.

Která z následujících ideologií odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 985

Který z následujících českých státníků oficiálně požádal o vstup do EU v roce 1996?


ZSV Stát a právo otázka ID 984

Která z následujících možností správně označuje politologický a právní pojem, který popisuje právoplatnost a oprávněnost?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 982

Která z následujících možností o vstupu České republiky a Slovenské republiky do EU a NATO není pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 980

Ratifikace této smlouvy znamenala nové stadium vývoje evropské integrace. Státy se v ní zavázaly vytvořit společnou měnovou a hospodářskou unii a rozšířit její pravomoci i na úroveň politické unie.

Kdy tato smlouva vstoupila v platnost?


ZSV Stát a právo otázka ID 979

Co znázorňuje výše uvedený graf?


ZSV Stát a právo otázka ID 977

Tato politická ideologie touží po nastolení absolutního bezvládí. Jakákoliv forma státu je formou jakéhosi útlaku a omezením svobody. Zastánci této ideologie zcela odmítají jakékoliv formy nadvlády jednoho člověka nad druhým.

Která z následujících ideologií odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 931

Která z uvedených možností správně popisuje ontologii světa podle svatého Augustina?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 930

Tento filozofický směr se snaží veškeré vědění podložit novodobými poznatky z matematiky a logiky, a tím oprostit filozofii od všeho ontologického. Vše musí být empiricky prokazatelné. Filozofové tohoto směru zmenšili rozptyl svého zkoumaní jen na jednu složku, a to na vyjadřování člověka. Začali s analýzou lidské řeči.

Který z nabízených filozofických směrů odpovídá výše uvedenému textu?


1 ... 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.