Oscio.cz Logo

Všechny úlohy SCIO

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 868

Paní Anita by si chtěla pořídit nové auto, na které ovšem nemá dostatek peněz. Přemýšlí o tom, že by k nákupu využila operativního leasingu. Není si však jistá, jak přesně taková služba funguje.

Která z následujících možností nejlépe popisuje funkci operativního leasingu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 867

Který z následujících českých politiků nikdy nebyl českým eurokomisařem?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 863

Která z následujících možností není řazena mezi cenné papíry?


ZSV Stát a právo otázka ID 857

A) daktyloskopie 1) identifikace osoby podle kostí a zubů
B) etnomologie 2) určení doby trestného činu podle stádia vývoje hmyzu
C) antropologie 3) identifikace střelné zbraně
D) balistika 4) identifikace osoby pomocí otisků prstů

Ve výše uvedené tabulce se nachází čtyři forenzní vědy a jejich definice. Která z následujících možností správně řadí název a definici těchto věd?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 856

Podstatou byla úprava veřejné správy v Čechách (revize obvodů okresních a krajských soudů, obchodních a živnostenských komor, rozdělení zemědělské a školní rady) podle národnostních kritérií. Tak se vytvářely předpoklady k rozdělení země na dvě území – české a německé, přičemž Němci mohli v českých oblastech používat větších práv než Češi v jejich.
Dějiny zemí Koruny české, upraveno

Který z následujících pojmů popisuje výše uvedenou událost?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 852

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 848

Která z následujících možností správně přiřazuje místa (písmena) na křivce hospodářského cyklu k jejich názvům?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 847

Který z uvedených filozofů není stoupencem empirismu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 845

Marshallův plán byl přijat v roce ________. Jeho podstatou je, že ________ finančně pomůže obnovit ekonomiku v Evropě.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 843

A) primární sektor1) služby
B) sekundární sektor2) zemědělství, těžební průmysl, lesnictví
C) terciární sektor3) potravinářský a strojírenský průmysl

Která z následujících možností odpovídá správnému přiřazení ekonomického sektoru ke skupině profesí?


1 ... 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.