Oscio.cz Logo

Všechny úlohy SCIO

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1204

________ znamená odchylné chování jedince nebo skupiny od normálu. Může být stejně tak negativní jako pozitivní. ________ je nezdravé, nevhodné a nežádoucí chování jedince, které je společensky nevhodné. Jedná se tedy o podmnožinu ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl text napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1199

Akciové společnosti vyplácejí svým akcionářům peněžité plnění, které se nazývá ________. Toto plnění se většinou vyplácí pevnou částkou za jednu akcii. Kolik peněz se bude vyplácet, určuje valná hromada společnosti.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1198

I. V září roku 2020 měla EU 28 členských států.
II. Česká republika vstoupila oficiálně do EU 1. května 2004.
III. V rámci posledního rozšíření vstoupilo do EU Chorvatsko.
IV. V roce 2020 patřilo mezi kandidátské země i Švýcarsko

Která z uvedených tvrzení o EU nejsou pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1197

Předseda v roce 2020 A Ivan Bartoš
Výsledky voleb 2017 11,32 % B
Vládní nebo opoziční C D
ODS Piráti

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v tabulce, aby byla věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1195

Která z následujících poruch postihuje výhradně muže?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1194

V roce 1952 vstoupila v platnost smlouva mezi Francií, Německem, Itálií, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem. Tato smlouva se zaměřovala na integraci v oblasti ocelářství a zpracování uhlí. Mezi státy byla zrušena některá cla a vývozní kvóty.

Jak se tato smlouva nazývá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1178

Které z následujících tvrzení o veřejném ochránci práv není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1174

Která z následujících oblastí nepatří do veřejného práva?


ZSV Stát a právo otázka ID 1173

Pan Daniel je úspěšný podnikatel v kavárenském odvětví a jen ve Velké Bíteši má tři úspěšné kavárny. Jedna z nich se ale nachází v ulici, v níž platí zákaz vjezdu, což mu výrazně snižuje tržby. Rozhodl se tedy kontaktovat místního náměstka pro dopravu se záměrem pokusit se ho přesvědčit o změně dopravního značení.

Jak by se dalo z politologického hlediska označit jednání pana Daniela?


ZSV Stát a právo otázka ID 1167

Jakým způsobem je obsazována pozice hejtmana jakožto nejvyšší pozice v krajském zastupitelstvu?


1 ... 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.