Oscio.cz Logo

Všechny úlohy SCIO

ZSV Stát a právo otázka ID 928

Komu nenáleží právo zákonodárné iniciativy v politickém systému České republiky?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 927

Jaké datum označuje symbolický konec tzv. zlatých dvacátých let?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 924

Která z následujících možností správně popisuje, co říká Článek 5 Severoatlantické smlouvy, který byl poprvé uplatněn 11. září 2001?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 922

________ byl ustanoven v roce 1952 za účelem dohlížení nad stejným výkladem evropského práva. Mezi jeho další funkce patří vymáhání tohoto práva, zrušení právního předpisu EU, postihy orgánů EU a další. Je složen ze dvou soudů: ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 921

Která z uvedených možností správně definuje sangvinika dle Eysenckovy typologie osobnosti?


ZSV Stát a právo otázka ID 910

Která z následujících možností nejlépe definuje pojem zločin?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 909

Ve které z následujících možností jsou historické události uvedeny chronologicky správně (od nejstaršího po nejnovější)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 908

V červenci roku 1918 byla popravena celá carská rodina spolu s nejbližšími služebníky ve sklepení domu, kde přežívali. Rozhodnutí vynesl výkonný výbor s plným vědomím Vladimira I. Lenina. Bolševické síly se tak vyrovnaly s carskou minulostí a mohly se plně věnovat občanské válce.

O kterém carovi se zmiňuje výše uvedený text?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 907

  • Co mohu vědět?
  • Co mám činit?
  • V co mohu doufat?

Ve kterém z nabízených děl definoval Immanuel Kant tři hlavní otázky filozofie uvedené výše?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 906

  • dobro
  • zlo
  • jsoucno
  • svobodná
  • vůle

Který z výše uvedených pojmů musíme vyřadit, aby zbylé pojmy odpovídaly filozofické disciplíně zvané etika?


1 ... 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.