Všechny úlohy SCIO

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1163

A) merkantilismus1) Stát má zasahovat do ekonomiky.
B) keynesiánská ekonomie2) Hlavním zdrojem příjmu je zahraniční obchod.
C) klasická politická ekonomie3) Hlavním zdrojem příjmu je zemědělství.
D) fyziokratismus4) Stát nemá zasahovat do ekonomiky.

Ve které z následujících možností jsou hlavní ekonomické teorie správně přiřazeny k jejich myšlenkám?


ZSV Stát a právo otázka ID 1160

Které z uvedených tvrzení o volebním systému do Poslanecké sněmovny není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1155

V roce 1918 formuloval Tomáš G. Masaryk v USA text smlouvy, která definovala budoucí soužití Čechů a Slováků a schvalovala jejich spojení v samostatném státě. Tato dohoda byla podepsána 30. května 1918 a později se stala předmětem vnitropolitického boje o autonomii Slovenska.

Jaký dokument popisuje uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1152

Které státy vstoupily do EU v roce 2004 a zároveň v současnosti nepoužívají jako svou měnu euro?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1151

Území je na svém okraji uzavřené, osídleno Němci, má však také uvnitř velké německé jazykové ostrovy. Český národ je svým původem nám cizí. Avšak v tisíciletém společenství byla jeho kultura formována a vytvořena podstatně pod německým vlivem. Český národ sám vytvořil svůj poměr k národu německému ve staletích tu těsněji, tu volněji: a každé těsnější přimknutí vedlo k rozkvětu německého a českého národa, každé rozdělení ke katastrofě. Přednosti a hodnoty německého lidu jsou nám známy.

Kdo pronesl uvedená slova?


ZSV Stát a právo otázka ID 1147

________ je mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřený k ochraně zachování právního a demokratického systému – oficiálně se nazývá veřejný ochránce práv. Zabývá se řešením stížností jednotlivců, ale může jednat i ze své vlastní iniciativy.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1146

Která z níže uvedených psychologických disciplín patří mezi aplikované obory?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1143

Jako sofisté jsou označováni starořečtí filozofové a učitelé, kteří chodili od města k městu a učili měšťany nejrůznějším naukám (např. astronomii, geometrii, hudbě) a především rétorice. Mezi významné sofisty můžeme řadit Hippiase z Elidy, který proti sobě postavil nomos – to, co považujeme za zákon a výsledek konvence, a fysis – _________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1142

Max Weber definoval pojem panství, který popisuje moc danou pocitem závaznosti vůči autoritě. Dále pak panství rozlišil dle typu autority.

Které z uvedených tvrzení o autoritě legálně racionální je správné?


ZSV Stát a právo otázka ID 1141

Paní Markéta si chce půjčit stroj na výrobu bramborových spirálek od pana Stanislava. Příští týden se ve městě konají farmářské trhy a paní Markéta si zde plánuje otevřít stánek se smaženými bramborovými spirálkami, aby si trochu přivydělala. Pan Stanislav chce po paní Markétě podepsat smlouvu, ve které se paní Markéta zaváže, že za půjčení stroje odvede panu Stanislavovi 10 % zisku.

Jak se nazývá tato smlouva definovaná v novém občanském zákoníku?


1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 46
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.