Oscio.cz Logo

Všechny úlohy SCIO

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1236

Která z následujících velmocí se v 50. a 60. letech 20. století obávala tzv. teorie domina (situace, kdy změna režimu v jednom státě nastartuje podobné změny i ve státech okolních) a svou zahraniční politiku proto zaměřila na to tento efekt potlačit?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1234

________ je jednorázový vklad na bankovní účet na přesně stanovenou dobu. Vložené peníze se na tomto účtu úročí určitou úrokovou sazbou.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1233

Které z uvedených dělení sociálních útvarů (skupin) je nesprávné?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1227

Který z uvedených filozofů odmítal myšlenku světa lidí a světa idejí, jak ji definovali Platón a Sokrates?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1226

Která z uvedených osobností je zakladatelem a zastáncem tzv. kritického racionalismu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1223

Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupila.
Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi zatím – bohužel – jen na papíře.

Odkud pochází výše uvedená ukázka?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1222

Paní Marcela jela před dvěma roky v autobuse, který spadl z útesu. Většina cestujících ihned zemřela, jen ona a pár dalších přežili. Aby se zachránila, musela se z autobusu vyplazit ven a dostat se až na silnici. Pro paní Marcelu to byla velmi stresová situace, kterou nedokázala správně zpracovat. Když se jí na tuto událost dnes zeptáte, nebude si schopná nic vybavit.

Který z následujících ego­‑obranných mechanismů charakterizuje případ paní Marcely?


ZSV Stát a právo otázka ID 1217

Která z uvedených možností odpovídá složení stálých členů v Radě bezpečnosti OSN?


ZSV Stát a právo otázka ID 1213

Které z uvedených tvrzení o volebním systému do Poslanecké sněmovny není pravdivé?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1205

Které z následujících tvrzení o sofistech jsou pravdivá?


  • Sofisté byli vynikající řečníci, kteří záměrně chybně argumentovali, aby vyhráli diskuzi.

  • Mezi sofisty se řadí Aristoteles i Platón.
  • Praktiky sofistů popisuje Aristoteles ve svém spisu O sofistických důkazech.

1 ... 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.