Oscio.cz Logo

Všechny úlohy SCIO

ZSV Stát a právo otázka ID 1110

Který z uvedených politiků bývá spojován s nepřímými daněmi, nacionalismem a privatizací státního sektoru?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1107

Behaviorističtí psychologové věří, že lidskou mysl lze v dětství naprogramovat a veškeré myšlení a chování je pouze výsledkem učení. Podobně na tuto problematiku nahlíží i dynamická psychologie, která tvrdí, že naše chování je velkou měrou ovlivněno nevědomými procesy.

Který z uvedených psychologických směrů vzešel jako nesouhlasná reakce na ty výše uvedené?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1105

Nová vláda má býti vládou široké Národní fronty Čechů a Slováků a tvoří ji představitelé všech
sociálních složek a politických směrů, které doma i za hranicemi vedly národně osvobozenecký
zápas za svržení německé a maďarské tyranie.

Který z níže uvedených dokumentů obsahuje uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1098

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1097

Nová studie chce popsat chování fotbalových fanoušků na fotbalových zápasech a těsně po nich. Cílem této studie je popsat důvody častého násilí, vandalismu a rabování. Autoři studie se rozhodli navštívit tribuny a předstírat, že patří mezi fotbalové fanoušky.

Která z následujících možností nejlépe popisuje tuto výzkumnou metodu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1095

Která z následujících možností nabízí správné chronologické pořadí událostí 2. poloviny 20. století (od nejstarší po nejmladší)?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1090

Čas je velmi složité filozofické téma. Aristoteles tvrdil, že čas je počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“. Tomáš Akvinský se na čas díval jako na plynutí samého nyní.

Jakým způsobem vnímal čas Immanuel Kant?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1084

Sokrates přistoupil k podkonímu a zeptal se, jestli má ten kůň hodně peněz. Podkoní se na něho podíval, jako by ho považoval za blázna, a řekl: „Kde by vzal kůň peníze?“. Sokrates podkonímu odpověděl, že mu je hned líp, když i chudý kůň může být dobrý, má­­‑li od přírody dobré vlohy.

Základy společenských věd, Jiří Bílý, upraveno

Která z uvedených možností nejlépe vystihuje, co měl tímto výrokem Sokrates na mysli?


ZSV Stát a právo otázka ID 1083

§ 218 trestního zákoníku

Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Který z následujících trestných činů definuje uvedený text?


ZSV Stát a právo otázka ID 1078

  1. Senátorem se může stát pouze občan České republiky starší 45 let.
  2. Volební systém do Senátu je většinou dvoukolový.
  3. Volby se konají každé dva roky, a to vždy pro jednu třetinu Senátu.
  4. Volby postupně probíhají v celkem 81 jednomandátových volebních okrscích.
  5. Pokud kandidát v prvním kole získá více než 40 % hlasů, stává se senátorem bez nutnosti druhého kola.

Která z výše uvedených tvrzení o volbě senátorů v České republice jsou pravdivá?


1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.