Úlohy
Teorie

Úlohy - Sociologie

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1277

Co není typické pro tradiční společnost?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1273

Která z uvedených možností nepatří mezi prvky sociálního učení?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1271

Pan a paní Málkovi jsou velmi úspěšní a vlastní velkou nadnárodní firmu. Jejich syn Matouš s nimi jezdí již od svých 12 let na všechna důležitá jednání a konference, díky čemuž ho všichni spolupracovníci a představitelé ostatních firem velmi dobře znají.

Který z uvedených kapitálů předávají manželé Málkovi tímto chováním svému synovi?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1260

Který z uvedených sociologů použil jako první pojem pozitivismus?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1233

Které z uvedených dělení sociálních útvarů (skupin) je nesprávné?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1204

________ znamená odchylné chování jedince nebo skupiny od normálu. Může být stejně tak negativní jako pozitivní. ________ je nezdravé, nevhodné a nežádoucí chování jedince, které je společensky nevhodné. Jedná se tedy o podmnožinu ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl text napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1142

Max Weber definoval pojem panství, který popisuje moc danou pocitem závaznosti vůči autoritě. Dále pak panství rozlišil dle typu autority.

Které z uvedených tvrzení o autoritě legálně racionální je správné?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1139

Která z uvedených možností správně uvádí století založení disciplíny sociologie a také jejího zakladatele?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1097

Nová studie chce popsat chování fotbalových fanoušků na fotbalových zápasech a těsně po nich. Cílem této studie je popsat důvody častého násilí, vandalismu a rabování. Autoři studie se rozhodli navštívit tribuny a předstírat, že patří mezi fotbalové fanoušky.

Která z následujících možností nejlépe popisuje tuto výzkumnou metodu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 905

V 60. letech 20. století vznikla v Americe významná subkultura hippies. Její příslušníci vytvářeli vlastní komunity, které se vyznačovaly poslechem psychedelické hudby, otevřeností k sexu a užíváním drog. Hodnotami komunity byly mír, láska, přátelství a svoboda.

Které z následující tvrzení o subkulturách je správné?


1 [2]

Sociologie - Teorie

Následující část testu ZSV tvoří úlohy týkající se sociologie. Tyto otázky většinou ověřují znalosti základních sociologických pojmů. Některé otázky zahrnují běžně známé informace, jiné jsou naopak velmi obtížné a vyžadují důkladnou přípravu.
Hlavní představitel sociologie August Comte
August Comte
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.