Oscio.cz Logo

Sociologie

ZSV | Scio testy

Úlohy
Teorie

Úlohy - Sociologie

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1698

Která z nabízených možností uvádí významného českého sociologa?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1682

V posledních letech se v české společnosti často mluví o pojmu xenofobie.

Která z uvedených možností nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1677

Alexandr se rozhodl, že udělá výzkum spokojenosti občanů svého státu s aktuální vládou.

Jakou z uvedených metod by bylo nejvhodnější použít?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1662

Který z následujících sociologů popsal ve svém díle Pravidla sociologické metody pojem sociální fakt?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1630

Pan Michal je na tribuně fotbalového stadionu, kde hraje jeho oblíbený tým proti vedoucímu týmu tabulky.

Která z následujících možností je pro pana Michala členskou sociální skupinou?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1629

Tato teorie se snaží vysvětlit, proč se někteří lidé uchylují k deviantnímu chování. Její hlavní představitel Anthony Giddens má za to, že se někteří jedinci chovají deviantně proto, že tak byli označeni širokou veřejností.

Která z uvedených sociologických teorií nejlépe odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1626

Hlavním rysem postindustriální společnosti je podle Daniela Bella přesun zaměstnanců z výroby ________ a rostoucí význam ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1334

Ve třídě bylo provedeno sociometrické šetření, ze kterého vyšlo, že:

Filip vykazuje velké množství voleb, ale sám není skoro nikdy volen.

Eva má nejvyšší sociometrický status a dostává nejvyšší počet voleb.

Markéta není volena a vykazuje malý počet voleb, nezajímá se o dění skupiny.

Karel není příliš oblíbený, ale ovlivňuje prostřednictvím Evy celou skupinu.

Která z uvedených možností správně označuje typy postavení jednotlivých členů v kolektivu ve výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1330

V 1. polovině 12. století vznikl nový sociologický směr – fenomenologická sociologie, jehož zakladatelem byl Alfred Schütz.

Která z následujících možností tento myšlenkový směr nejlépe vystihuje?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1280

Které z uvedených uskupení je příkladem sociální skupiny?


[1] 2

Sociologie - Teorie

Následující část testu ZSV tvoří úlohy týkající se sociologie. Tyto otázky většinou ověřují znalosti základních sociologických pojmů. Některé otázky zahrnují běžně známé informace, jiné jsou naopak velmi obtížné a vyžadují důkladnou přípravu.
Hlavní představitel sociologie August Comte
August Comte
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.