Oscio.cz Logo

Ekonomie

ZSV | Scio testy

Úlohy
Teorie

Úlohy - Ekonomie

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1699

Jedná se o ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací a silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky. Prosazuje také samoregulaci trhů.

Která z následujících možností odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1680

Jedná se o ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a který se vyznačuje monopolizací ekonomiky.

Který z následujících ekonomických systémů odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1654

Ve městě funguje 5 různých pekáren. Jejich majitelé se domluvili, že cena rohlíku nikdy nebude nižší než 4 koruny a cena chleba nižší než 40 korun.

Jak tento proces nazýváme a je jeho uzavření v ČR přípustné?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1639

Která z následujících možností nabízí směry ekonomické teorie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1636

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje monopol?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1632

A) primární sektor1) služby
B) sekundární sektor2) zemědělství, těžební průmysl, lesnictví
C) terciární sektor3) potravinářský a strojírenský průmysl

Která z následujících možností odpovídá správnému přiřazení ekonomického sektoru ke skupině profesí?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1323

Který z následujících statků nelze označit jako vzácný ekonomický statek?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1320

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1315

Až práce nebude pouhým prostředkem k životu, nýbrž stane se sama první životní potřebou; až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem – teprve pak bude možno plně překročit úzký obzor buržoazního práva a společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!
Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1286

Která z následujících odpovědí správně popisuje myšlenku Malthusovy populační teorie?


[1] 2 3

Ekonomie

Posledních šest otázek oddílu Hospodářství a svět tvoří otázky z disciplíny ekonomie. Testované znalosti v tomto okruhu poměrně přesahují učivo gymnázií a výhodu mají uchazeči z obchodních škol.
Cirkulární ekonomie ve Scio testech
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.