Všechny úlohy SCIO

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1332

Který z uvedených psychologů prosazoval stanovisko, že základní lidskou energií je sexuální pud (libido)?


ZSV Stát a právo otázka ID 1331

Ukrajina – Rusko – Rumunsko

Co spojuje všechny výše uvedené státy?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1330

V 1. polovině 12. století vznikl nový sociologický směr – fenomenologická sociologie, jehož zakladatelem byl Alfred Schütz.

Která z následujících možností tento myšlenkový směr nejlépe vystihuje?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1323

Který z následujících statků nelze označit jako vzácný ekonomický statek?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1322

A) narození – 2 roky 1) stádium konkrétních operací
B) 2–7 let 2) senzomotorické stádium
C) 7–12 let 3) stádium formálních operací
D) 12 let a výše 4) stádium předoperační

Jean Piaget člení kognitivní vývoj dítěte do 4 stádií.

Která z následujících možností správně přiřazuje věk dítěte k odpovídajícím stádiím vývoje?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1321

Která z následujících smluv znamenala začátek nové evropské integrace a státy se v ní zavázaly k vytvoření měnové a hospodářské unie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1320

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1317

Ve kterém z uvedených životních období se dítě plně naučí být součástí kolektivu a navazuje kamarádské vztahy?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1315

Až práce nebude pouhým prostředkem k životu, nýbrž stane se sama první životní potřebou; až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem – teprve pak bude možno plně překročit úzký obzor buržoazního práva a společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!
Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1312

Která z následujících možností obsahuje správně seřazené právní předpisy podle jejich síly (od nejsilnějšího po nejslabší)?


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 46
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.