Oscio.cz Logo
Zobrazuje se ti jen zlomek úloh
Všechny úlohy jsou dostupné jenom studentům se studijním plánem.
To chci taky!
Úlohy
Teorie

Úlohy - Analytický oddíl

OSP Analytický oddíl otázka ID 312

Karel si vložil na nový účet částku 20 000 Kč při roční úrokové míře 2% (při složeném úročení).

O kolik vzrostl jeho vklad za 2 roky?


OSP Analytický oddíl otázka ID 308

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Pokojů je celkem 14.

Kolik je v horské chatě třílůžkových pokojů, je- li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


OSP Analytický oddíl otázka ID 302

Pěti zaměstnancům byly vyplaceny prémie tak, že každý následující dostal o 500 Kč méně než předcházející zaměstnanec.

Kolik Kč dostal třetí zaměstnanec, když celkem bylo vyplaceno 11 000 Kč?


OSP Analytický oddíl otázka ID 289

Jaký je počet všech různých trojciferných čísel, v jejichž zápisu se vyskytují právě dvě trojky?


OSP Analytický oddíl otázka ID 286

Z drátu dlouhého 3,5 m máte vytvořit trojúhelník, jahož strany budou v poměru 2:4:4.

Jak dlouhá bude nejkratší strana trojúhelníku?


OSP Analytický oddíl otázka ID 281

Z deseti dívek a osmi chlapců má být ve třídě vybrána dvojice s jednou dívkou a jedním chlapcem. Kolika různými způsoby lze tuto dvojici vytvořit?


OSP Analytický oddíl otázka ID 274

Jeden metr potahu byl nejdříve zdražen o třetinu a pak byla nová cena ještě navýšena o 12 Kč, nakonec stál 252 Kč.

Jaká byla původní cena za jeden metr potahu?


OSP Analytický oddíl otázka ID 24

Provize zpěváká je 10% z celkových zisků za album. Prodalo se celkem 3 000 CD.

Kolik stálo jedno CD, když zpěvák celkem dostal 45 000 Kč?


OSP Analytický oddíl otázka ID 9

Vstupenky na koncert byly zlevněny: po slevě stálo 6 vstupenek stejně, jako předtím čtyři.

O kolik procent byly vstupenky zlevněny? (Odpověď zaokrouhlete na celé číslo.)


1 2 3 4 [5]

Analytický oddíl - Strategie, hodnocení, čas

Analytický oddíl testu Scio OSP je zaměřen na matematické a logické přemýšlení. Čekají vás procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek… Nejtěžší, na co můžete narazit, jsou kombinatorické a pravděpodobnostní úlohy. I ty jdou ale většinou vyřešit prostou úvahou.

Strategie

I v tomto oddílu postupujte od lehčích úloh k těžším. Tady už nejsou úlohy podle náročnosti seřazeny, a budete tak muset přeskakovat a hledat správné typy úloh. Mnohem více se tedy projeví vaše schopnost orientace v testu. Až se s analytickým oddílem lépe seznámíte, zkuste sami rozhodnout, čím začnete a čím budete končit. Pro většinu studentů je výhodné začít Porovnáváním dvou hodnot, Slovními úlohami a Grafy a tabulkami. Naopak hodně času zaberou Zebry a Soubory podmínek.

Klíčovou dovedností, kterou budete v analytickém oddílu potřebovat, je převod slovního zadání na rovnice a obráceně. Například zadání A je o tři větší než B (A = B + 3) studenti často chybně zapíšou A + 3 = B (A je o tři menší než B). Jsou ale i další matematické znalosti, které budete potřebovat. Na protější straně naleznete soupis těch, které jsou pro testy OSP klíčové. Přesvědčte se, že jsou vám všechny jasné a víte, jak s nimi pracovat.

Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.