Zobrazuje se ti je zlomek úloh.

Ke zpřístupnění celé databáze je třeba přihlásit se do účtu, který získáš k učebnici OSP.

Vaším úkolem u tohoto typu úloh je určit, které ze dvou tvrzení je dostačující k jednoznačné odpovědi na otázku. Někdy úloha obsahuje i další dodatkové informace. Možné odpovědi jsou vždy stejné:

A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale tvrzení (2) samotné není dostačující.
B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale tvrzení (1) samotné není dostačující.
C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, ale ani jedno tvrzení samotné není dostačující.
D) Každé tvrzení samotné je dostačující.
E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou dostačující.

Úlohy - Dostačující tvrzení

OSP Analytický oddíl otázka ID 547

Máme obyčejný balíček karet (bez žolíků). Náhodně jich deset vytáhneme. Kolik z vytažených karet bude křížových?

  1. Kárových, pikových i srdcových karet jsme vytáhli stejně.
  2. Křížových karet je stejně, jako je součet kárových a pikových karet zmenšený o pět.

OSP Analytický oddíl otázka ID 540

Petr s Pavlem mají dohromady 30 let. Kolik let bude Pavlovi za 3 roky?

  1. Za dva roky bude Petrovi stejně, jako bylo Pavlovi před čtyřmi lety.
  2. Před čtyřmi lety bylo Pavlovi 8 let.

OSP Analytický oddíl otázka ID 498

Myslím si číslo x, když k němu přičtu y, tak dostanu číslo z. Čemu se rovná součet x,y a z?

  1. x = 2
  2. z = 5

OSP Analytický oddíl otázka ID 331

Je x větší než y?

  1. y = 3
  2. x2 > 9

OSP Analytický oddíl otázka ID 324

V 11:00 vyrazilo osobní auto z města A do města B. V 11:30 vyrazilo nákladní auto z města B do města A. Dorazí  osobní auto do města B, před tím, než vyjede nákladní auto?

  1. Průměrná rychlost osobního i nákladního auta je stejná.
  2. Nákladní auto dorazí do města A půl hodiny potom, co osobní auto dorazí do města B.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.