Úlohy
Teorie

Úlohy - Analytický oddíl

OSP Analytický oddíl otázka ID 758

Který z následujících výrazů je možné doplnit na vynechané místo rovnice v zadání, aby platila uvedená rovnost?

(5x2  + ________ = − 36x + x·(5x + 6)2

OSP Analytický oddíl otázka ID 756

Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.

Ve kterém roce / kterých letech byla návštěvnost v Rusku vyšší, než v UK a USA dohromady?


OSP Analytický oddíl otázka ID 755

Graf zobrazuje počet turistů v Rusku, USA a Spojeném Království v letech 2005 − 2012.

Vyberte pravdivé tvrzení:


OSP Analytický oddíl otázka ID 732

Aritmetický průměr tří čísel je 182. Každé číslo je o 20 % větší než předcházející číslo.

Jaké je nejmenší z těchto čísel?


OSP Analytický oddíl otázka ID 687

Pendolino kolem mě přejede za 3 vteřiny. Pokud stejnou rychlostí najede na most, který je dlouhý 75 metrů, tak poslední část Pendolina z něj sjede za 6 vteřin.

Jak dlouhé pendolino je?


OSP Analytický oddíl otázka ID 663

Operace ¥ je definována jako a ¥ b = a² + b² − 3b.

Čemu se se rovná výraz 3 ¥ (3 ¥ 3)?


OSP Analytický oddíl otázka ID 658

Operace ¿ je definována vztahem x ¿ y = 2x2 − y.

Čemu se rovná 3 ¿ (1 ¿ 2)?


OSP Analytický oddíl otázka ID 655

Které z následujících částí výrazu patří do vztahu na místa vyznačená podtržením (v pořadí zleva doprava), aby platila uvedená rovnost?

x2 + ___________ = ________ + 1)2

OSP Analytický oddíl otázka ID 625

Firma obchoduje s kovy. Tabulka ukazuje ceny, za jakou daný kov firma nakupuje a prodává. Hmotnost je množství koupeného kovu 28. 6. 2018 v kilogramech.

Na jakém kovu firma utržila nejvíce, jestliže 28. 6. 2018 prodala 60% od každého kovu, který nakoupila?


OSP Analytický oddíl otázka ID 624

Firma obchoduje s kovy. Tabulka ukazuje ceny, za jakou daný kov firma nakupuje a prodává. Hmotnost je množství koupeného kovu 28. 6. 2018 v kilogramech.

Jak se změní stav pokladny firmy k 28. 6. 2018, jestliže toho dne prodá 400 kg oceli a 150 kg cínu?


1 [2] 3 4 5

Analytický oddíl - Strategie, hodnocení, čas

Analytický oddíl testu Scio OSP je zaměřen na matematické a logické přemýšlení. Čekají vás procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek… Nejtěžší, na co můžete narazit, jsou kombinatorické a pravděpodobnostní úlohy. I ty jdou ale většinou vyřešit prostou úvahou.

Strategie

I v tomto oddílu postupujte od lehčích úloh k těžším. Tady už nejsou úlohy podle náročnosti seřazeny, a budete tak muset přeskakovat a hledat správné typy úloh. Mnohem více se tedy projeví vaše schopnost orientace v testu. Až se s analytickým oddílem lépe seznámíte, zkuste sami rozhodnout, čím začnete a čím budete končit. Pro většinu studentů je výhodné začít Porovnáváním dvou hodnot, Slovními úlohami a Grafy a tabulkami. Naopak hodně času zaberou Zebry a Soubory podmínek.

Klíčovou dovedností, kterou budete v analytickém oddílu potřebovat, je převod slovního zadání na rovnice a obráceně. Například zadání A je o tři větší než B (A = B + 3) studenti často chybně zapíšou A + 3 = B (A je o tři menší než B). Jsou ale i další matematické znalosti, které budete potřebovat. Na protější straně naleznete soupis těch, které jsou pro testy OSP klíčové. Přesvědčte se, že jsou vám všechny jasné a víte, jak s nimi pracovat.

za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.