Úlohy
Teorie

Úlohy - Analytický oddíl

OSP Analytický oddíl otázka ID 2966

Funkce h je definována jako h(x) = 0,3(x - 0,1). Jaká je hodnota funkce h pro x = 0,8?


OSP Analytický oddíl otázka ID 2964

Funkce g je definována jako g(x) = 2x + 12. Jakých hodnot může nabývat x, když g(x) = 12?


OSP Analytický oddíl otázka ID 2962

Která z následujících rovností platí pro funkci f, která je definována jako f(x)=(x - 4)(x + 4)?


OSP Analytický oddíl otázka ID 2958

Mějme funkci f(x) = 3x + 2. Čemu se rovná x, pokud zároveň platí f(x) = 3 · (f(x)-8) -4?


OSP Analytický oddíl otázka ID 1931

Každý ze 30 studentů ovládá angličtinu nebo němčinu. 3 studenti ovládají oba jazyky. Těch, kteří hovoří jen německy je o 3 víc než těch, kteří znají jen angličtinu. Kolik studentů ovládá angličtinu?


OSP Analytický oddíl otázka ID 773

Lístek do kina stojí o 40% méně než lístek do divadla. Označme lístek do kina K a lístek do divadla D.

Která z následujících rovnic uvedenou situaci popisuje?


OSP Analytický oddíl otázka ID 772

U stánku zaplatíme za kilo hrušek H Kč a za kilogram jablek J Kč. Přitom platí vztah 90 − 2J = H.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu?


OSP Analytický oddíl otázka ID 767

Po zdražení trička o 10% klesl počet prodaných triček o 30%.

Jak se změnily tržby za tato trička?


OSP Analytický oddíl otázka ID 764

Bazén se konstantní rychlostí napouští vodou. Ve 13:00 je naplněn z pěti osmin a v 16:00 je naplněn zcela.

V kolik hodin bude naplněna právě polovina bazénu?


OSP Analytický oddíl otázka ID 763

6/7 ze 3/5
4/9 ze 7/8

[1] 2 3 4 5

Analytický oddíl - Strategie, hodnocení, čas

Analytický oddíl testu Scio OSP je zaměřen na matematické a logické přemýšlení. Čekají vás procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek… Nejtěžší, na co můžete narazit, jsou kombinatorické a pravděpodobnostní úlohy. I ty jdou ale většinou vyřešit prostou úvahou.

Strategie

I v tomto oddílu postupujte od lehčích úloh k těžším. Tady už nejsou úlohy podle náročnosti seřazeny, a budete tak muset přeskakovat a hledat správné typy úloh. Mnohem více se tedy projeví vaše schopnost orientace v testu. Až se s analytickým oddílem lépe seznámíte, zkuste sami rozhodnout, čím začnete a čím budete končit. Pro většinu studentů je výhodné začít Porovnáváním dvou hodnot, Slovními úlohami a Grafy a tabulkami. Naopak hodně času zaberou Zebry a Soubory podmínek.

Klíčovou dovedností, kterou budete v analytickém oddílu potřebovat, je převod slovního zadání na rovnice a obráceně. Například zadání A je o tři větší než B (A = B + 3) studenti často chybně zapíšou A + 3 = B (A je o tři menší než B). Jsou ale i další matematické znalosti, které budete potřebovat. Na protější straně naleznete soupis těch, které jsou pro testy OSP klíčové. Přesvědčte se, že jsou vám všechny jasné a víte, jak s nimi pracovat.

za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.