Všechny úlohy SCIO

ZSV Stát a právo otázka ID 1667

Pan Leopold si koupil pole, které zoral a další rok na něm úspěšně zasel. Po třiceti letech se na katastrálním úřadu zjistilo, že pan Leopold zoral i kus dalšího pozemku, který mu ale už nepatřil. Pan Leopold tak učinil neúmyslně.

Jak lze z právního hlediska posuzovat využívání pozemku nepatřícího panu Leopoldovi?


ZSV Stát a právo otázka ID 1665

Prezident Emmanuel Macron byl do funkce prezidenta __________ zvolen v roce 2017. O výkon moci se dělí s vládou. Pokud je vláda z jiné strany než prezident, jedná se o tzv. _________.

Která z následujících slov je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit na vynechaná místa v textu tak, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1662

Který z následujících sociologů popsal ve svém díle Pravidla sociologické metody pojem sociální fakt?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1660

Ve kterém roce vešel v platnost Jednotný evropský akt?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1656

Česká republika vstoupila do NATO v roce ________ společně s ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1654

Ve městě funguje 5 různých pekáren. Jejich majitelé se domluvili, že cena rohlíku nikdy nebude nižší než 4 koruny a cena chleba nižší než 40 korun.

Jak tento proces nazýváme a je jeho uzavření v ČR přípustné?


ZSV Stát a právo otázka ID 1652

Za ________ může být pachatel potrestán napomenutím, pokutou, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo náhradou hodnoty, anebo zveřejněním rozhodnutí o něm.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1648

Které z uvedených tvrzení není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1646

V ________ systému (např. v USA) je veškerá moc vložena do rukou prezidenta. V ________ systému (např. ve Francii) je výkonná moc rozdělena mezi prezidenta a předsedu vlády.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1642

________ je obor psychologie, který se zabývá rozdílností a podobností různých jedinců a snaží se popsat vzorce jejich chování.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 46
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.