Všechny úlohy SCIO

ZSV Stát a právo otázka ID 1702

Tato politická strana se snaží mít co největší členskou základnu. Má velmi dobře propracované stranické buňky a zvládá jejich koordinaci. Významným zdrojem příjmů jsou pro ni členské poplatky. Má jasný ideový základ.

Jaký typ politické strany je popsán výše?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1699

Jedná se o ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací a silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky. Prosazuje také samoregulaci trhů.

Která z následujících možností odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1698

Která z nabízených možností uvádí významného českého sociologa?


ZSV Stát a právo otázka ID 1697

Který z těchto výroků o vzniku manželství není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 1696

V České republice je atypický soudní systém sestávající ze čtyř stupňů. Nejvýše je postavený ________ a ________, pod nimi se nachází soud ________, pod ním se nachází krajské soudy a nejnižší soudní instancí jsou soudy ________.

Kterou z níže uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1695

Která z následujících institucí vykonává kontrolu nad státním hospodařením a plněním státního rozpočtu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1694

Která z uvedených osobností je autorem díla Zkoumání o lidském rozumu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1690

Dva nebo více suverénních států se spojí na základě mezinárodní smlouvy. Mají společné orgány, které řídí obranu, politiku a diplomacii. Ostatní rozhodnutí závisí na členských státech. Jako příklad můžeme použít Československo v letech 1969–1992.

Jaké územně správní dělení je popsáno v textu výše?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1687

V roce 1987 byla podepsána smlouva mezi SSSR a USA o ukončení výroby a zničení raket středního a krátkého doletu. Spolu s nimi měla být zničena i související infrastruktura. Po rozpadu SSSR přešly tyto smluvní závazky na Rusko. Smlouva nese název Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu.

Kteří představitelé podepsali tuto smlouvu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1684

Celý systém evropské rovnováhy, vybudovaný po válce, se od několika let jen stále zeslaboval a v posledních třech letech podstatně změnil. Změnil se v neprospěch náš a našich přátel. Československá republika se ve shodě se svými přáteli dlouhá léta poctivě snažila tento systém podpořit. (…) Bylo patrno, že by z toho vznikla evropská katastrofa. Víte, že za těchto okolností se sešly čtyři velmoci. Dohodly se mezi sebou o obětech, které od nás žádaly ve prospěch světového míru a že jsme je byli přinuceni přijat.

Který československý státník pronesl tento projev?


1 [2] 3 4 5 6 7 ... 46
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.