Menu Zavřeno

Všechny úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1205

Které z následujících tvrzení o sofistech jsou pravdivá?


  • Sofisté byli vynikající řečníci, kteří záměrně chybně argumentovali, aby vyhráli diskuzi.

  • Mezi sofisty se řadí Aristoteles i Platón.
  • Praktiky sofistů popisuje Aristoteles ve svém spisu O sofistických důkazech.

ZSV Stát a právo úloha ID 1190

Prezident ČR disponuje pravomocí, díky které může zrušit legalizaci nějakého zákona. Toto zrušení je však možné přehlasovat většinou všech poslanců Poslanecké sněmovny.

Která z následujících možností nejpřesněji pojmenovává tuto pravomoc?


ZSV Stát a právo úloha ID 1180

Které z následujících pořekadel nejlépe odpovídá zásadě reciprocity, která se hojně využívá v mezinárodních vztazích?


ZSV Stát a právo úloha ID 1164

Která z následujících možností zahrnuje pouze nekonvenční projevy politické participace?


ZSV Stát a právo úloha ID 1151

Dva nebo více suverénních států se spojí na základě mezinárodní smlouvy. Mají společné orgány, které řídí obranu, politiku a diplomacii. Ostatní rozhodnutí závisí na členských státech. Jako příklad můžeme použít Československo v letech 1969-1992.

Jaké územně správní dělení je popsáno v textu výše?


ZSV Stát a právo úloha ID 1139

Tento konstrukt a jeho zařazení do ústavy zaručuje občanům vysoký podíl na chodu státu. Mezi jeho hlavní prostředky patří referendum, iniciativa a alternativní návrh.

O jaký pojem se jedná?


ZSV Stát a právo úloha ID 1136

  • nutná obrana
  • krajní nouze
  • nepříčetnost
  • pomsta v rozumném rozsahu

Které z následujících možností jsou v právním řádu ČR brány jako polehčující okolnosti, při kterých není považováno protiprávní jednání za trestné?


ZSV Stát a právo úloha ID 1129

Které z následujících tvrzení o veřejném ochránci práv není pravdivé?


ZSV Stát a právo úloha ID 1119

Trestní zákoník říká v § 207: Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Který z následujících názvů označuje trestný čin popsaný v uvedeném textu?


ZSV Stát a právo úloha ID 1109

________ nabývá právní předpis dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná. Dnem své platnosti se stává právní předpis součástí právního řádu. ________ právní předpis nabývá dnem, kdy počíná zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy, tedy takzvaně „vstupuje v život“. Od tohot dne je také možná aplikace právního předpisu, normy v něm stanovené jsou od této doby právně vynutitelné. Obvykle je stanovena výslovně (nalezneme ji zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost.

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, upraveno

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místo v uvedeném textu, aby byl text napsán věcně správě?


1 [2] 3 4 5 6 7 ... 28

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.