Všechny úlohy SCIO

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1625

Která z uvedených možností správně označuje rozvoj souhry smyslových orgánů a tělesného pohybu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1624

Šimon je ve fázi psychologického vývoje, kdy začíná chápat stálost počtu, množství i hmotnosti. Začíná sám poznávat, prožívat a rozhodovat se. Dokáže také porozumět příčinám a důsledkům nejen svého chování. Abstraktní myšlení však stále ještě nezvládá.

V jaké vývojové fázi se Šimon podle Jeana Piageta nachází?


ZSV Stát a právo otázka ID 1623

  1. Pokud by veřejnost mohla narušit průběh jednání.
  2. Pokud by v průběhu soudu mohlo dojít k vyzrazení utajovaných informací chráněných zákonem.
  3. Pokud by výpověď svědka mohla ohrozit jeho bezpečnost.

Které z těchto pravidel pro přijmutí ústavního zákona není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1619

Zákoník práce § 76 odstavec 1

________ může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

Zákoník práce § 76 odstavec 4

V ________ musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1617

Přijímání zákonů v ČR probíhá zpravidla ve třech fázích (čteních).

A) první čtení 1) hodnocení z legislativního a logického hlediska
B) druhé čtení 2) obecná rozprava o potřebě zákona
C) třetí čtení 3) hlasování o konečné podobě zákona

Která z následujících možností přiřazuje správné fáze k jejich náplním?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1616

Který z následujících pojmů není kognitivní proces?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1612

Volby do Evropského parlamentu se konají každých/každé ________. Na Českou republiku vychází ________ mandátů. Nejvíce mandátů má ________ s celkovým počtem 96.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1335

Předseda v roce 2020 A Ivan Bartoš
Výsledky voleb 2017 11,32 % B
Vládní nebo opoziční C D
ODS Piráti

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v tabulce, aby byla věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1334

Ve třídě bylo provedeno sociometrické šetření, ze kterého vyšlo, že:

Filip vykazuje velké množství voleb, ale sám není skoro nikdy volen.

Eva má nejvyšší sociometrický status a dostává nejvyšší počet voleb.

Markéta není volena a vykazuje malý počet voleb, nezajímá se o dění skupiny.

Karel není příliš oblíbený, ale ovlivňuje prostřednictvím Evy celou skupinu.

Která z uvedených možností správně označuje typy postavení jednotlivých členů v kolektivu ve výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1333

Která z následujících možností správně popisuje pojem somatizace?


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 46
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.