Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Anglický jazyk Gramatika úloha ID 807

John Mason Neale ______ the carol Good King Wenceslas in 1853.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 806

In middleage, London ______ down due to horrible pleague.


Matematika úloha ID 803

V trojúhelníku ABC je úhel α o 24° menší než úhel β a úhel γ je roven polovičnímu součtu úhlů α a β. Úhel γ se rovná:


OSP Verbální oddíl úloha ID 800

Doplňte do věty slova tak, aby se co nejvíce hodila:

Dokonale rozehraná partie izraelské tajné služby mossad, při pátrání po jednom z _______nacistických pohlavárů všech dob! Tak jak si poradili i po Mnichovské olympiádě, tak i tentokrát šli _______ za svým cílem a taky úspěšně! Na to že jde o televizní film, tak má opravdu  _______ úroveň.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 797

Conjugation of irregular verbs: Choose the correct forms of the word DREAM.


Matematika úloha ID 796

Objem kvádru je 78 m3. Součet a+b+c délek hran procházejících jedním jeho vrcholem je 18 m a délky jeho hran a, b, c v metrech jsou různá přirozená čísla. Pak nejkratší hrana kvádru má délku:


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 795

Fill the gap:

Are you going to school? No, I’ve −−−−−−−−− there.


Matematika úloha ID 794

Chodeckého závodu se zůčastnilo a závod dokončilo celkem 8 závodníků. Počet všech různých možností pořadí na prvních třech místech (při jednoznačném rozlišení pořadí) se rovná:


Matematika úloha ID 793

Ze všech cifer tvořící zápis čísla 34 526 jsou náhodně vybrány dvě cifry (bez opakování cifer). Pravděpodobnost, že součin čísel odpovídajících jednotlivým vybraným cifrám jevětší než 17, se rovná: 


Matematika úloha ID 792

Jaké musí být přirozené číslo a, aby rovnice x− 11x + a = 0 měla jeden dvojnásobný reálný kořen?


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 28

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.