Všechny úlohy SCIO

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1641

Která z následujících možností obsahuje správné chronologické pořadí událostí 2. poloviny 20. století (od nejstarší po nejmladší)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1639

Která z následujících možností nabízí směry ekonomické teorie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1638

Válka v Jugoslávii byla prvním válečným konfliktem na území Evropy od 2. světové války. Střety probíhaly mezi jednotlivými etnickými skupinami a válka vyústila v rozpad Jugoslávie na několik nezávislých států. Probíhala od roku 1991 do roku 2001.

Který z uvedených států nebyl nikdy součástí Jugoslávie?


ZSV Stát a právo otázka ID 1637

Tento soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích. Jeho důležitou funkcí je také sjednocování české judikatury, a to rozhodováním o dovolacích řízeních.

Kterému z následujících soudů odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1636

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje monopol?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1633

V noci mezi 9. a 10. listopadem 1938 proběhla v Německu a Rakousku protižidovská akce, při které paramilitantní nacistické jednotky rozbíjely výlohy židovských obchodů, rabovaly židovské budovy a zatýkaly a zabíjely židy.

Která z následujících možností správně popisuje název této události?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1632

A) primární sektor1) služby
B) sekundární sektor2) zemědělství, těžební průmysl, lesnictví
C) terciární sektor3) potravinářský a strojírenský průmysl

Která z následujících možností odpovídá správnému přiřazení ekonomického sektoru ke skupině profesí?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1630

Pan Michal je na tribuně fotbalového stadionu, kde hraje jeho oblíbený tým proti vedoucímu týmu tabulky.

Která z následujících možností je pro pana Michala členskou sociální skupinou?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1629

Tato teorie se snaží vysvětlit, proč se někteří lidé uchylují k deviantnímu chování. Její hlavní představitel Anthony Giddens má za to, že se někteří jedinci chovají deviantně proto, že tak byli označeni širokou veřejností.

Která z uvedených sociologických teorií nejlépe odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1626

Hlavním rysem postindustriální společnosti je podle Daniela Bella přesun zaměstnanců z výroby ________ a rostoucí význam ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 46
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.