Úlohy
Teorie

Úlohy - Verbální oddíl

OSP Verbální oddíl otázka ID 369

Čína ve čtvrtek vyslala do vesmíru svou nejnovější nosnou raketu Dlouhý pochod 5, která v příštích deseti letech umožní náročné mise, včetně cesty na Mars. Experimentální laboratoř Tchien−kung 2, z níž má vzniknout čínská vesmírná stanice, byla vyslána v září. V říjnu na ni Čína vyslala dva astronauty, kteří by tam měli zůstat 30 dní. Dvacetitunovou stěžejní část modulu Čína vyšle v roce 2018. Celá šedesátitunová stanice by pak měla být uvedena do provozu v roce 2022. Předpokládá se, že vydrží alespoň deset let.

zdroj: tyden.cz


Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?


OSP Verbální oddíl otázka ID 345

Plastidová DNA (pDNA, také plastom) je DNA, která se nalézá v plastidech. Plastidy jsou organely vyskytující se v některých eukaryotických buňkách, kde vykonávají různé specializované funkce. Protože plastidy mají vlastní nezávislou genetickou informaci obsaženou právě v plastidové DNA, označují se odborně jako semiautonomní organely buněk. Plastidová DNA je podobně jako mitochondriální DNA nositelkou mimojaderné dědičnosti. Existence plastidové DNA byla dokázána v roce 1962 Hansem Risem a Walterem Plautem, i když se předpokládala již dříve.

Příkladem plastidů typických v rostlinných buňkách jsou chloroplasty, v nichž se odehrává fotosyntéza, která rostlině zajišťuje přeměnu světelné energie na chemickou. Plastidová DNA obsažená v chloroplastech se označuje jako chloroplastová DNA (cpDNA či ctDNA). Předpokládá se, že chloroplasty v rostlinách jsou původním a nejstarším druhem plastidů. Jejich DNA je odvozena od sinicového předka chloroplastů, který byl před stamilióny let v procesu evoluce eukaryotické buňky touto buňkou pohlcen. Navíc například u krásnooček či skrytěnek existují plastidy vzniklé druhotným pohlcením eukaryotické buňky, která již obsahovala chloroplast, ale i tyto sekundární plastidy rovněž obsahují genom sinice. Výjimkou je však útvar zvaný nukleomorf, tedy zbytkový genom buňkou pohlceného eukaryota.

Chloroplastová DNA se při pohlavním rozmnožování přenáší buď ze samičích pohlavních buněk, nebo ze samčích, ale někdy i od obou pohlaví. V buňce bývá přítomno více kopií plastidové DNA, a ta je obvykle kruhová, tedy ve tvaru uzavřené smyčky. Velikost pDNA, měřená jako počet nukleových bází, je velice rozmanitá, přičemž redukované plastidové genomy se nacházejí zejména u druhů, jejichž plastidy ztratily fotosyntetickou funkci (např. parazitická řasa Helicosporidium či výtrusovci).

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plastidov%C3%A1_DNA, upraveno


Které z následujících tvrzení odporuje uvedenému textu?


OSP Verbální oddíl otázka ID 46

Cirrocumulus jsou tenké, bíle skvrny nebo plošky oblaků bez vlastního stínu, které se skládají z velmi malých, zrnitých, žebrovitých apod. oblačných částí a jsou více či méně pravidelně uspořádány. Většina částí mívá zdánlivou velikost nepřesahující 1 stupeň prostorového úhlu (odpovídá přibližně úhlu, při jakém vidíme šířku malíku při natažené paži). I tato oblaka jsou tvořena malými ledovými krystalky, jen výjimečně obsahují silně přechlazené vodní kapičky. K halovým jevům dochází často, jsou však většinou vytvořeny pouze zlomkovitě, protože oblačné částice jsou příliš malé.

zdroj: H. Häckel, Atlas Oblaků


Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?


OSP Verbální oddíl otázka ID 12

Když paní učitelka viděla, co jsem udělal s domácím úkolem, tak se načepýřila.

antonymum


OSP Verbální oddíl otázka ID 11

Když paní učitelka viděla, co jsem udělal s domácím úkolem, tak se načepýřila.

synonymum


OSP Verbální oddíl otázka ID 8

Na můj vkus byla ta dáma oblečena příliš extravagantně.

antonymum


OSP Verbální oddíl otázka ID 7

Na můj vkus byla ta dáma oblečena příliš extravagantně.

synonymum


OSP Verbální oddíl otázka ID 6

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

synonymum


OSP Verbální oddíl otázka ID 5

Přijali jsme ho, ale později se ukázalo, že není takový lidumil, jak to zpočátku vypadalo.

antonymum


1 2 [3]

Verbální oddíl - Úvod

Verbální oddíl dostanete u testů OSP do ruky první. Měl by testovat vaši schopnost pracovat se slovem a jazykem. Proto v něm velká část úloh založená na práci s texty. Obecně by se dalo říci, že v tomto oddílu budou mít výhodu pravidelní čtenáři.

Strategie

Začněte u úloh, které jste schopni vyřešit rychle. Časově náročné jsou hlavně úlohy s texty. Obecně platí, že čím delší výchozí text u úlohy je, tím více času úloha zabere. Dobrou zprávou je, že nejdelší texty jsou koncipovány na konci oddílu. Díky tomu je vhodné úlohy řešit v tom pořadí, v jakém je v testu naleznete.

Nicméně stále je důležité, abyste se uměli v oddílu orientovat. Musíte vědět, co přijde dřív a co později. Nebudete tak muset trávit čas zjišťováním co dělat, když se přesunete k dalšímu typu úloh. Ve všech úlohách s texty se soustřeďte na porozumění obsahu textů. Bude k ničemu, když text přečtete rychle, ale nebudete vědět, o čem pojednával. Nemůžete být ale ani příliš důslední, a trávit tak nad nějakým textem více času, než je nezbytně nutné. Po přečtení byste měli být schopni jednou větou shrnout hlavní myšlenku a mít představu, jaké informace se v textu nachází a kde zhruba je najdete. Budete je tak moci zpětně dohledat, pokud to úlohy budou vyžadovat. K tomu vám může pomoci podtrhávání důležitých slov a pojmů, na které při čtení narazíte.

U ostatních úloh (Doplňování do vět, Vztahy slov, Synonyma a antonyma) se místo smyslu textu budete soustředit na význam jednotlivých slov, případně vět. Dejte si pozor na to, že slova mají často několik významů.

Ukázka z učebnice OSP  

Verbální oddíl - Práce s textem

Učebnice OSP na Scio testy Úlohy verbální oddíl a- Práce s textem
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.