Oscio.cz Logo
Zobrazuje se ti jen zlomek úloh
Všechny úlohy jsou dostupné jenom studentům se studijním plánem.
To chci taky!
Úlohy
Teorie

Úlohy - Verbální oddíl

OSP Verbální oddíl otázka ID 659

Doplňte do věty slova tak, aby se k sobě co nejlépe hodila.

Pokud spuštěný _______ vyžaduje častý _______ do stálé paměti, je vhodné jeho zdrojové soubory _______ do složky na pevný disk.


OSP Verbální oddíl otázka ID 644

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA

doplňte dvojice dle významu:


OSP Verbální oddíl otázka ID 643

______ : PAST = ______ : HMYZ

doplňte dvojice dle významu:


OSP Verbální oddíl otázka ID 580

Elektromagnetické zbraně dokáží zničit počítače, elektroniku a elektrické rozvody, čímž ochromí značnou část civilních i vojenských systémů. Náhlé zesílení elektromagnetického pole vyvolá ve vodičích vlny elektrického proudu. Tím dojde ke spálení elektrických zařízení, a zvláště pak polovodičových čipů. Účinek elektromagnetického rázu však může být závislý na místních podmínkách a jen těžko se předpovídá. Nepřátelská elektronika může být chráněna štíty.  Ráz ale nepoškodí spojenecká zařízení v dosahu.

zdroj: 21stoleti.cz


Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?


OSP Verbální oddíl otázka ID 573

Podle dobře známe teorie X mají lidé většinou tendenci se práci vyhýbat, jsou od přírody pohodlní a je třeba je podněcovat, kontrolovat a podle potřeby postihovat. Teorie X zdůrazňuje ve výkonu řídící funkce potřebu manipulativního přístupu. Na člověka nahlíží jako na pudového živočicha, v jehož povaze je vlastní zlo a kterého motivuje moc nebo síla. Za základní formu lidských vztahů považuje soutěživost. Rozhodující sociální jednotkou je podle ní jednotlivec. Zaměstnanci proto budou většinou pracovat jenom pro  pocit z vykonané práce. Přístup a postoj člověka k člověku nejreálněji vyjadřuje nedůvěra a pesimizmus.

zdroj: E. Bedrnová, I. Nový, Psychologie a sociologie v řízení firmy


Které z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?


OSP Verbální oddíl otázka ID 557

Hvězdoš jarní je stálezelené ponořená rostlina s drobounkými kvítky, která je svými kořeny pevně zakotvena ve dně. Její celková výška je 5−40 cm, přičemž její velká část se skrývá pod vodou. Kvítky vyrůstající od května do června v podpaždí listů jsou velice malé, téměř nezřetelné. Relativně nenáročný hvězdoš upřednostňuje slunečnou polohu, může ale vyrůst i v polostínu a stínu. Ideální hloubka vody je 30−60 cm. V jezírkách či pomalu tekoucí vodě má důležitou funkci jako výrobce kyslíku, prvku nezbytně důležitého pro udržení kvality vody.

zdroj: Lexikon Zahradní jezírka, nakl. Rebo


Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

I. Hvězdoš jarní může někdy růst i celý ponořený pod vodou.

II. Hvězdoš jarní má v jezírkách nebo pomalu tekoucí vodě podstatnou roli při tvorbě kyslíku, který dýcháme.

III. Hvězdoš jarní může růst i v poměrně rychle tekoucí vodě, tam se ale nepodílí na tvorbě kyslíku.


OSP Verbální oddíl otázka ID 524

Osudy většiny vysoce reaktivních dětí jsou rovněž ovlivňovány světem kolem nich – možná ještě více než u průměrného dítěte, alespoň podle průlomové nové teorie, která se nazývá „orchidejová hypotéza“. Tato teorie tvrdí, že mnoho dětí jsou jako pampelišky, kterým se daří prakticky v každém prostředí. Ale jiné děti, včetně vysoce reaktivních typů, jsou spíše jako orchideje: snadno zvadnou, přestože v téměř jakýchkoliv podmínkách dokážou vyrůst v silné a nádherné rostliny. Jak tvrdí Jan Belsky, hlavní zastánce tohoto názoru, reaktivita nervových systémů těchto dětí má za následek, že pro ně nepřízeň osudu v dětství představuje výraznou zátěž, ale současně dokážou těžit z příznivě podnětného prostředí víc než ostatní děti.

zdroj: CAIN, Susan. Ticho, upraveno


Která z následujících částí uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým vyzněním?


OSP Verbální oddíl otázka ID 442

______ : SOCIÁLNÍ SÍŤ = ______ : TRIKO

doplňte dvojice dle významu:


OSP Verbální oddíl otázka ID 409

Doplňte do věty slova tak, aby se co nejvíce hodila:

Seriózní radou je _______, že většina profesionálů, kteří svojí práci berou vážně, by měla přestat _______ sociální media, aby se mohla lépe soustředit na klíčové činnosti.


OSP Verbální oddíl otázka ID 390

______ : KÁVA = ______ : MÝDLO

doplňte dvojice dle významu:


1 [2] 3

Verbální oddíl - Úvod

Verbální oddíl dostanete u testů OSP do ruky první. Měl by testovat vaši schopnost pracovat se slovem a jazykem. Proto v něm velká část úloh založená na práci s texty. Obecně by se dalo říci, že v tomto oddílu budou mít výhodu pravidelní čtenáři.

Strategie

Začněte u úloh, které jste schopni vyřešit rychle. Časově náročné jsou hlavně úlohy s texty. Obecně platí, že čím delší výchozí text u úlohy je, tím více času úloha zabere. Dobrou zprávou je, že nejdelší texty jsou koncipovány na konci oddílu. Díky tomu je vhodné úlohy řešit v tom pořadí, v jakém je v testu naleznete.

Nicméně stále je důležité, abyste se uměli v oddílu orientovat. Musíte vědět, co přijde dřív a co později. Nebudete tak muset trávit čas zjišťováním co dělat, když se přesunete k dalšímu typu úloh. Ve všech úlohách s texty se soustřeďte na porozumění obsahu textů. Bude k ničemu, když text přečtete rychle, ale nebudete vědět, o čem pojednával. Nemůžete být ale ani příliš důslední, a trávit tak nad nějakým textem více času, než je nezbytně nutné. Po přečtení byste měli být schopni jednou větou shrnout hlavní myšlenku a mít představu, jaké informace se v textu nachází a kde zhruba je najdete. Budete je tak moci zpětně dohledat, pokud to úlohy budou vyžadovat. K tomu vám může pomoci podtrhávání důležitých slov a pojmů, na které při čtení narazíte.

U ostatních úloh (Doplňování do vět, Vztahy slov, Synonyma a antonyma) se místo smyslu textu budete soustředit na význam jednotlivých slov, případně vět. Dejte si pozor na to, že slova mají často několik významů.

Ukázka z učebnice OSP  

Verbální oddíl - Práce s textem

Učebnice OSP na Scio testy Úlohy verbální oddíl a- Práce s textem
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.