Oscio.cz | Web o Scio testech | Logo

Zobrazuje se ti je zlomek úloh.

Ke zpřístupnění celé databáze je třeba přihlásit se do účtu, který získáš k učebnici OSP.

Úlohy - OSP = Obecné studijní předpoklady

OSP Analytický oddíl otázka ID 324

V 11:00 vyrazilo osobní auto z města A do města B. V 11:30 vyrazilo nákladní auto z města B do města A. Dorazí  osobní auto do města B, před tím, než vyjede nákladní auto?

  1. Průměrná rychlost osobního i nákladního auta je stejná.
  2. Nákladní auto dorazí do města A půl hodiny potom, co osobní auto dorazí do města B.

OSP Analytický oddíl otázka ID 317

Bankomat vyplatil 9 900 Kč právě třiceti bankovkami v hodnotách pouze 200 Kč nebo 500 Kč.

Kolik bankovek v hodnotě 200 Kč bankomat použil?


OSP Analytický oddíl otázka ID 312

Karel si vložil na nový účet částku 20 000 Kč při roční úrokové míře 2% (při složeném úročení).

O kolik vzrostl jeho vklad za 2 roky?


OSP Analytický oddíl otázka ID 308

V horské chatě jsou pouze třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Pokojů je celkem 14.

Kolik je v horské chatě třílůžkových pokojů, je- li celková kapacita třílůžkových pokojů stejná jako celková kapacita čtyřlůžkových pokojů?


OSP Analytický oddíl otázka ID 302

Pěti zaměstnancům byly vyplaceny prémie tak, že každý následující dostal o 500 Kč méně než předcházející zaměstnanec.

Kolik Kč dostal třetí zaměstnanec, když celkem bylo vyplaceno 11 000 Kč?


OSP Analytický oddíl otázka ID 289

Jaký je počet všech různých trojciferných čísel, v jejichž zápisu se vyskytují právě dvě trojky?


OSP Analytický oddíl otázka ID 286

Z drátu dlouhého 3,5 m máte vytvořit trojúhelník, jahož strany budou v poměru 2:4:4.

Jak dlouhá bude nejkratší strana trojúhelníku?


OSP Analytický oddíl otázka ID 281

Z deseti dívek a osmi chlapců má být ve třídě vybrána dvojice s jednou dívkou a jedním chlapcem. Kolika různými způsoby lze tuto dvojici vytvořit?


OSP Analytický oddíl otázka ID 274

Jeden metr potahu byl nejdříve zdražen o třetinu a pak byla nová cena ještě navýšena o 12 Kč, nakonec stál 252 Kč.

Jaká byla původní cena za jeden metr potahu?


OSP Verbální oddíl otázka ID 46

Cirrocumulus jsou tenké, bíle skvrny nebo plošky oblaků bez vlastního stínu, které se skládají z velmi malých, zrnitých, žebrovitých apod. oblačných částí a jsou více či méně pravidelně uspořádány. Většina částí mívá zdánlivou velikost nepřesahující 1 stupeň prostorového úhlu (odpovídá přibližně úhlu, při jakém vidíme šířku malíku při natažené paži). I tato oblaka jsou tvořena malými ledovými krystalky, jen výjimečně obsahují silně přechlazené vodní kapičky. K halovým jevům dochází často, jsou však většinou vytvořeny pouze zlomkovitě, protože oblačné částice jsou příliš malé.

zdroj: H. Häckel, Atlas Oblaků


Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?


1 2 3 4 5 6 [7] 8
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.