Úlohy - Matematika

Matematika otázka ID 225

Pro jaký parametr p má následující rovnice právě jedno řešení: 4x2 + 2px + 10 = 1


Matematika otázka ID 224

Funkce f(x) = 2 * cos(2x − pí/2) má dosahuje maxima pro:


Matematika otázka ID 221

Předpokládejme množiny A = {−3, 0, 2/3, 3, 12}, B = {−3, −2, −1, 0, 1,...} a N množinu všech přirozených čísel. Průnik množin B a N je množina:


Matematika otázka ID 218

Obraz bodu A[2,3] podle středu souměrnosti S[4,1] je:


Matematika otázka ID 214

Kolika způsoby lze 4 dívky a 8 chlapců rozdělit na dvě šestičlenná družstva tak, aby v každém byly právě dvě dívky a čtyři chlapci?


Matematika otázka ID 210

Výška rovnostranného trojúhelku o délce strany 10j je číslo z intervalu:


Matematika otázka ID 208

Součet geometrické posloupnosti: 4 + 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + ... se limitně (v nekonečnu) blíží k:


Matematika otázka ID 206

Vrchol paraboly dané tvarem f:y=x2 + x - 6 je v bodě:


Matematika otázka ID 199

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých tělesových úhlopříček?


Matematika otázka ID 195

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých stěhových úhlopříček?


1 2 3 [4] 5 6 7 8
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.