Úlohy - Matematika

Matematika otázka ID 87

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Matematika otázka ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


Matematika otázka ID 64

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Matematika otázka ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Matematika otázka ID 52

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


Matematika otázka ID 48

Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Matematika otázka ID 47

Vzdálenost bodu A[4; 2; -3] od roviny dané rovnicí: 2x - 2y + z + 5 = 0 je:


Matematika otázka ID 41

Kolik os souměrnosti má čtverec?


Matematika otázka ID 40

Délka strany a obdélníku je 46cm. Pro kolik hodnot b (z oboru reálných čísel), kde b je jeho strana, lze tomuto obdélníku opsat kružnici?


Matematika otázka ID 39

Výraz na obrázku má hodnotu:


1 2 3 4 5 6 [7] 8
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.