Menu Zavřeno

Úlohy - Matematika

Matematika úloha ID 87

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Matematika úloha ID 67

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


Matematika úloha ID 64

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Matematika úloha ID 59

Poloměr kružnice opsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Matematika úloha ID 52

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


Matematika úloha ID 48

Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Matematika úloha ID 47

Vzdálenost bodu A[4; 2; -3] od roviny dané rovnicí: 2x - 2y + z + 5 = 0 je:


Matematika úloha ID 41

Kolik os souměrnosti má čtverec?


Matematika úloha ID 40

Délka strany a obdélníku je 46cm. Pro kolik hodnot b (z oboru reálných čísel), kde b je jeho strana, lze tomuto obdélníku opsat kružnici?


Matematika úloha ID 39

Fotografie k článku

Výraz na obrázku má hodnotu:


1 2 3 4 5 6 [7] 8

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.