Menu Zavřeno

Úlohy - Anglický jazyk

Anglický jazyk Konverzace úloha ID 436

Which one of the given options is NOT possible to use?

A: _______.

B:  Fine. Thank you.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 407

Choose the correct sentence:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 405

Choose the correct form:

My uncle was nearly dead ______ this terrible malady.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 395

Which one of the following options express a plural form of the word FISH?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 394

Which one of the answers is wrong?

A: Jeremy, could you please close the window? It’s freezing outside.

J: __________ .


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 393

Translate:

V neděli nevstávám před 8.


Anglický jazyk Čtení a porozumění textu úloha ID 386

Choose the best option.

What animal can you choose if I offer you elephant, mouse, tiger?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 362

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

 

There is no need to rush. Just ­­­­­­­­­­­­­­−−−−−− your time.


Anglický jazyk Komplexní cvičení úloha ID 347

Fill the gap. Choose the most suitable form.

Could you tell me what language ________ are required?


1 2 3 [4] 5 6 7 8 9

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.