2. 7. 2022

Test VŠP od Scio: ako sa líši od OSP?

Kategorie: 

Obsah

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

Ako sa líši test OSP a test VŠP od Scio?

Spoločnosť Scio organizuje niekoľko typov testov. Medzi ne patrí i OSP, teda test Obecných studijních předpokladů. Tento test má ďalšie dve verzie, a to anglickú General Academic Prerequisites a slovenskú VŠP teda Všeobecné študijné predpoklady. Otázkou je – ako veľmi sa tieto verzie odlišujú?

test OSP a test VŠP od Scio

Obsahovo sa české OSP a slovenské VŠP nelíši. Jedná sa o identické testy, rozdielny je len jazyk, v ktorom je test zadaný. Test je rozdelený na dva oddiely, verbálnu a analytickú časť. Každý oddiel sa skladá z 33 úloh, na prvú z nich je vymedzených 35 minút, na druhú 50 minút. Zhoduje sa aj priebeh samotného testu. Medzi oddielmi nie je možné preskakovať, je nutné dodržať časový limit.

Cieľom VŠP, rovnako ako OSP, nie je overovať znalosti získané na strednej škole, ale snaží sa zistiť predpoklady k štúdiu. Preto úlohy vychádzajú čisto zo zadania. Tím testy sľubujú objektivitu a spravodlivosť pri vyhodnocovaní – nezáleží na úrovni výuky strednej školy, z ktorej uchádzači prichádzajú.

Čo sa týka bodovania, všetky úlohy majú rovnakú váhu. Preto najprv rieš úlohy, ktoré sú pre tebe jednoduchšie, k obťažnejším sa môžeš následne vrátiť.

Verbálný oddiel

Vo verbálnom oddiele sa testuje práca s jazykom, porozumenie textu a argumentácia. Jednotlivými sekciami verbálneho oddielu sú teda doplňovanie do viet, vzťahy medzi slovami, synonymá a antonymá, čo nie je v súlade so zadaným textom, krátke a dlhé texty a porovnávanie textov. Príkladom verbálneho oddielu sú potom nasledujúce úlohy:

Dopĺňanie do viet:

Očakával veľké _______, preto bol ochotný podstúpiť patričné _______.

A) zisky – riziko

B) dane – papierovanie

C) poplatky – nekalosti

D) príjmy – benefity

E) úplatky – výpovede

Správna odpoveď: A – Na prvé vynechané miesto nie je možné doplniť slovo úplatky z odpovede E. Na druhé vynechané miesto nepasujú slová nekalosti a benefity. Odpoveď B nedáva zmysel ako celok.

Vzťah medzi slovami:

ŽENA : __________ = PIESEŇ : ___________

A) dievča – báseň

B) starena – muzika

C) muž – klavír

D) dáma – óda

E) šaty – noty

Správna odpoveď: DDáma je podmnožinou ženy a óda je podmnožinou piesne.

Synonyma a antonyma:

V Českej republike bol zaznamenaný mierny pokles obyvateľstva.

synonymum:

A) pozvoľný

B) pokorný

C) skromný

D) nepatrný

E) strohý

antonymum:

F) masívny

G) veľký

H) rýchly

I) prudký

J) výrazný

Správna odpoveď: A, I – Možnosti v tejto úlohe je potrebné vyberať predovšetkým podľa kontextu vety.

Analytický oddiel

Analytická časť preveruje schopnosť práce so zadanými informáciami, pričom vo väčšine prípadov by na vyriešenie úloh mala stačiť matematika na úrovni základnej školy. Obsahom tejto časti sú grafy a tabuľky, porovnávanie hodnôt, dostačujúcetvrdenie, slovné úlohy, matematizácia, vynechávky, vymyslené operácie, funkcie a zebry. Úlohy v tomto oddiele vyzerajú nasledovne:

Matematizácia:

Martin našetril A Kč na nový motocykel. Ten ale stojí B Kč. Keby našetril o 20 % viac ako doteraz, stále by mu chýbalo 6 000 Kč z ceny motocyklu. Ktorá z nasledujúcich rovníc danú situáciu popisuje?

A) 6A = 5B – 30 000

B) A + 0,2B = B – 6000

C) 1,2B + 6 000 = A

D) 2,4A = 2B + 12 000

Správna odpoveď: A – Zápis zadania na rovnicu bude vyzerať ako A + 20 % · A = B – 6 000, teda 12A = 10B – 60 000, čo je možné upraviť na 6A = 5B – 30 000.

Vymyslené operácie:

Operácia ¥ je definovaná ako a ¥ b = a2 + b2 − 3b. Čomu sa rovná výraz 3 ¥ (3 ¥ 3)?

A) 0

B) 3

C) 63

D) 81

Správna odpoveď: C – Najprv uprav výraz v zátvorke: 3 ¥ (32 + 32 – 3 · 3) = 3 ¥ 9. Následne urob operáciu znovu 32 + 92 – 3 · 9 = 63.

Vynechávky:

Ktorá z nasledujúcich častí výrazu patrí do vzťahu na miesta vyznačená podčiarknutím (v poradí zľava doprava), aby platila uvedená rovnosť?

(_____)(____) = y – 20x2 – 4 + 5x2y

A) y + 5x; 1 + 4x

B) 5x2y; 4y + 5

C) 20x2y; y – 1

D) 5x2 + 1; y – 4

Správna odpoveď: D – Pomôže vám sa sústrediť na nejaké špecifické časti výrazu. Napríklad na –20x2 a 5x2y. Po dosadení odpovedí A a B sa nedostaneš ani k jednému z nich, v odpovedi C získaš len –20x2.

Ktoré fakulty uznávajú výsledok VŠP?

Platí, že všetky aktuálne informácie ohľadne prijímacích skúšok nájdeš vždy na webových stránkach Scio a daných univerzít. K výsledkom testu Všeobecných študijných predpokladov prihliadajú predovšetkým slovenské univerzity, v České republike len vybrané fakulty. To vo väčšine prípadov platí aj naopak – teda väčšina univerzít na Slovensku zohľadňuje OSP. Zohľadňovanie VŠP sa ale môže líšiť aj na jednotlivých oboroch v rámci jednej fakulty! Na to je potrebné myslieť, pretože niekde to nemusí byť jednotné.

Aké materiály teda využiť na prípravu na test VŠP od Scio?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k príprave na VŠP je možné využiť rovnaké materiály, ktoré sú určené k príprave na OSP. Preto si prejdi učebnice, ktoré sú im venované. Pokiaľ ťa čaká ako OSP, tak aj test VŠP od Scio, pretože tebou vybrané fakulty tie druhé verzie neuznávajú, stačí si obstarať len jednu učebnicu. Naučíš sa postupy a stratégie, ako s jednotlivými úlohami pracovať, a uplatníš ich v oboch testoch. Je dobré prejsť si aj modelové príklady, na ktorých si postupy zautomatizuješ. Skrátka – jazyk zadania je rozdielny, ale postup v úlohách a celý priebeh a zloženie testu je rovnaký, preto na to pri kúpe učebnice mysli a neinvestuj peniaze zbytočne.

Studijní materiály na test VŠP od Scio
Autor článku
Kateřina Šanderová

Kam dál

20. 12. 2023
Jak vypadají TSP v roce 2024

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost […]

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.