Menu Zavřeno

konec úlohÚloha ID 1607 - Analytické myšlenídalší úloha


Na stavbě pracují tři dělníci: Kamil, Marek a Norbert. Kamil za jednu hodinu udělá 2/3 práce, kterou stihne Marek za stejný čas. Norbert udělá za jednu hodinu 2,5× více prácenež Kamil.

Které z následujících tvrzení je pravdivé?

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.