Úlohy
Teorie

Úlohy - Psychologie

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1642

________ je obor psychologie, který se zabývá rozdílností a podobností různých jedinců a snaží se popsat vzorce jejich chování.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1625

Která z uvedených možností správně označuje rozvoj souhry smyslových orgánů a tělesného pohybu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1624

Šimon je ve fázi psychologického vývoje, kdy začíná chápat stálost počtu, množství i hmotnosti. Začíná sám poznávat, prožívat a rozhodovat se. Dokáže také porozumět příčinám a důsledkům nejen svého chování. Abstraktní myšlení však stále ještě nezvládá.

V jaké vývojové fázi se Šimon podle Jeana Piageta nachází?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1616

Který z následujících pojmů není kognitivní proces?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1333

Která z následujících možností správně popisuje pojem somatizace?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1332

Který z uvedených psychologů prosazoval stanovisko, že základní lidskou energií je sexuální pud (libido)?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1322

A) narození – 2 roky 1) stádium konkrétních operací
B) 2–7 let 2) senzomotorické stádium
C) 7–12 let 3) stádium formálních operací
D) 12 let a výše 4) stádium předoperační

Jean Piaget člení kognitivní vývoj dítěte do 4 stádií.

Která z následujících možností správně přiřazuje věk dítěte k odpovídajícím stádiím vývoje?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1317

Ve kterém z uvedených životních období se dítě plně naučí být součástí kolektivu a navazuje kamarádské vztahy?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1301

Který z následujících příznaků nemá bipolární afektivní porucha?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1254

Lidé ji využívají přirozeně, většinou aniž si to plně uvědomují. Pokud jste si v určité situaci řekli, že byste se měli uklidnit, přestat se obávat a začít se soustředit, usmívat se nebo zhluboka dýchat, použili jste ji, i když jste možná její potenciál nevyužili naplno. Použili jste ji i v případě, kdy jste si řekli, že je důležité, abyste se následující den vzbudili v určitý čas.

Vezměte život do svých rukou: Life management pro každý den, upraveno

Která z psychoterapeutických metod je popsána ve výše uvedeném textu?


[1] 2
První část testu Scio ZSV tvoří sedm otázek z psychologie, které se zaměřují především na historii, rozdělení psychologických oborů, jejich popis a hlavní představitele. Většinou se jedná o látku probíranou v rámci ZSV na středních školách, nicméně občas se objeví i záludnější otázky.
Scio psychologie - zákon blízkosti
Zákon blízkosti
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.