Menu Zavřeno

Jaké materiály lze použít k přípravě na testy OSP Scio 2021

Minulý rok potkaly testy OSP po delší době opět výraznější změny. I když se podstata testů nemění, tak je potřeba s nimi počítat. Pocítíte je hlavně, když k přípravě budete chtít použít materiály z minulých let (tady na Oscio.cz je veškerý obsah aktualizován, nemusíte se tedy bát).

V několika posledních letech se Scio testy skládaly ze čtyř oddílů (předtím dokonce ze šesti). To se teď ale mění a nově budou oddíly jen dva. Testy budou také časově a obsahově kratší a dále zmizí některé typy úloh.

V minulých letech vás u Národních srovnávacích zkoušek čekala čtveřice verbální oddíl, kvantitativní oddíl, logický oddíl a argumentační oddíl. Nyní se argumentační oddíl přiřadil k verbálnímu a kvantitativní a logický se spojily do nového analytického oddílu. Stále platí, že test je časově rozdělen na části a v každé se můžete věnovat jen danému oddílu. Celkový čas testu se změnil ze 110 minut napřed na 80 minut a později na 85 minut. Současné časy jsou 35 minut pro verbální oddíl a 50 minut pro analytický oddíl. Přestože se ale zmenšuje počet úloh, tak testy nejsou náročnější.

Naprostá většina úloh zůstala stejných. Změnil se tedy hlavně jejich počet. V následující tabulce naleznete přehled změň, kterými testy prošli ve školním roce 2017/2018. Úplně například zmizelo hledání antonym a zůstává jen hledání antonym a synonym ve větách.

  Původní   Nyní  
  Počet úloh Oddíl Počet úloh Oddíl
Doplňování do vět 4 Verbální 3 Verbální
Nejpodobnější vztahy 4 Verbální 3 Verbální
Hledání antonym a synonym 2 Verbální 3 Verbální
Hledání antonym 2 Verbální 0  
Odpovědi na otázky z textu 11 Verbální 6 Verbální
Co není v souladu 5 Argumentační 6 Verbální
Krátké texty 12 Argumentační 8 Verbální
Porovnávání dvou textů 5 Argumentační 4 Verbální
Grafy a tabulky 7 Logický 6 Analytický
Které tvrzení je dostačující 3 Logický 3 Analytický
Zebry 11 Logický 7 Analytický
Soubory podmínek 2 Logický 1 Analytický
Slovní úlohy 9 Kvantitativní 6 Analytický
Matematizace a verbalizace 3 Kvantitativní 2 Analytický
Porovnávání dvou hodnot 8 Kvantitativní 6 Analytický
Vynechávky 2 Kvantitativní 2 Analytický
Smyšlené operace 1 Kvantitativní 0  

Pokud víte, jaké změny proběhly, neměl by pro Vás být problém použít k přípravě starší materiály. Vyvarujete se ale materiálům, které jsou starší než 5 let. Postupně se totiž mění i náročnost a podoba úloh.

Všechny materiály na Oscio.cz jsou vždy aktualizované pro současnou verzi Scio testů.

Posted in Články, OSP

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.