LF OU – Lékařská fakulta v Ostravě

4. 7. 2022

Obsah

100% přijetí na vysokou školu
Všechno, co potřebuješ k úspěšné přípravě na přijímačky, najdeš v našem studijním plánu. Ten obsahuje materiály, videa a řešené úlohy.
Chci na vysokou!

LF OU – základní informace

Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU) je nejmladší lékařskou fakultou u nás. Je také jednou z menších fakult s téměř rodinnou atmosférou. Zakládá si na individuálním přístupu ke studentům a také zdůrazňuje důležitost praktické výuky, která je začleněna do studijního plánu již od prvního ročníku. LF OU se může pochlubit rozsáhlými výukovými prostorami, které jsou vybaveny nejnovějším technikou, což ji řadí mezi nejmodernější centra výuky lékařských oborů v Evropě.

Budova LF OU
Budova LF OU

Stručně o historii fakulty

LF OU vznikla v roce 2010 z Fakulty zdravotnických studií (FZS) OU, která vznikla v roce 1993 jakožto nástupce Zdravotně-sociální fakulty. V létě 2020 rozhodl Národní akreditační úřad pro vysoké školství, že LF OU nebude udělena akreditace pro magisterský obor Všeobecné lékařství a z toho důvodu nemohla fakulta v daném roce do tohoto oboru přijímat nové studenty.

Důvodem pro neudělení akreditace byl fakt, že fakulta neměla dostatečné množství odborných pracovníků pro kvalitní vzdělávání studentů v potřebném rozsahu. Fakulta následně zvládla (ve spolupráci s FN Ostrava) připomínky akreditačního úřadu vyřešit a v následujícím roce opět akreditaci získala.  Lékařská fakulta v současné době usilovně pracuje na získání akreditace pro nový obor Zubní lékařství, který by chtěla otevřít již letos, případně v roce 2023.

Studium na LF OU

Fakulta se dlouhodobě snaží o kontaktní výuku studenta s pacientem a co nejindividuálnější přístup ke studentům ze strany vyučujících, praktická výuka je proto vedena v malých skupinách na  moderně vybavených pracovištích fakulty. Učebny jsou vybaveny multimediální technikou, simulátory pro nácvik praktických dovedností, těšit se můžete i na experimentální pracoviště. Tím, že LF OU spolupracuje primárně s Fakultní nemocnicí Ostrava, mají studenti možnost výuky na na vysoce specializovaných pracovištích. Samozřejmostí jsou možnost studia v zahraničí i zapojení do vědecko výzkumných aktivit.

Na LF OU fungují dva studentské spolky, IFMSA ((International Federation of Medical Students’Associations), která funguje na všech lékařských fakultách v ČR a ostravská pobočka Československého spolku mediků (ČSSM). ČSSM organizuje různé kulturní i charitativní akce, jako například Semestr Open party, Halloween a Reprezentační ples. Dále různé odborné besedy a přednášky, např.: Kam Pak?, Výživa pro mozek, Neslyšící u lékaře, Opáčko z první pomoci a jiné. Spolek navíc zajišťuje nákup učebnic pro studenty za zvýhodněné ceny a poskytuje svým členům mnoho slev nejen v Ostravě ale i mimo ni (např.  slevy na ubytování, cvičení, mobilní tarif atp.). 

Studentky Ostravské univerzity a oficiální pivo studentů OU - IQáč-min
Studentky Ostravské univerzity a oficiální pivo studentů OU – IQáč

Co můžete studovat

Magisterský program

V současné době lze na LF OU studovat v magisterském programu pouze obor Všeobecné lékařství, fakulta však usilovně pracuje na otevření nového oboru Zubní lékařství.

Obor Všeobecné lékařství je klasicky šestiletý a klade důraz na individuální studenty, nikoli na celé skupiny. Studenti se mohou těšit na moderní výukové prostory a zbrusu nové simulační centrum. Co se týče klinické výuky, spolupracuje LF OU především s Fakultní nemocnicí Ostrava, Městskou nemocnicí Ostrava – Fifejdy a Nemocnicí AGEL Ostrava – Vítkovice a.s., ale i s dalšími zdravotnickými zařízeními Moravskoslezského kraje.

První dva roky jsou především teoretické, vyučovanými předměty jsou například Anatomie, Histologie a embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie, Biochemie, Biologie, Fyziologie atd.Student se dále věnuje studiu preklinických oborů, jako je Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie či Farmakologie. Novinkou jsou vědecko-výzkumné předměty, které studenti čekají již od prvního semestru až do konce 5.ročníku, kde jsou zakončeny obhajobou vlastní práce.

V dalších ročnících je studium zaměřeno na klinické obory, jako jsou Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví, Pediatrie, Kožní lékařství, Infekční nemoci, Neurologie, Klinická onkologie, Otorinolaryngologie, Oftalmologie, Psychiatrie, Soudní lékařství a další. 

Součástí studia jsou i předměty týkající se veřejného zdravotnictví, např.:Epidemiologie, Lékařská etika či Medicínské právo. Není opomenuta ani výuka jazyků, kdy se od absolventů očekává znalost minimálně dvou světových jazyků a samozřejmě i znalost lékařské latiny.

Bakalářské programy

LF UO nabízí následující tyto  tříleté bakalářské programy:

  • Ergoterapie
  • Fyzioterapie
  • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
  • Nutriční terapie
  • Ochrana a podpora zdraví
  • Pediatrické ošetřovatelství
  • Porodní asistence
  • Radiologická asistence
  • Všeobecné ošetřovatelství
  • Zdravotnické záchranářství

Některé programy je možné studovat i v kombinované formě. Bližší informace o jednotlivých oborech a podmínkách přijetí naleznete na webových stránkách fakulty. Co se týče přijímacích zkoušek, u některých oborů se jedná čistě o teoretické znalosti, u jiných, např. u oboru Zdravotnické záchranářství vás čeká i zkouška praktická (fyzický test).

Přijímací řízení a šance na přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu jak  v magisterském studijním programu, tak i v programech bakalářských je dosažení středoškolského vzdělání zakončené maturitní zkouškou, podání přihlášky v řádném termínu (v roce 2022 to bylo do 15. března, obvykle bývá do konce února), zaplacení administrativního poplatku (v roce 2022 to bylo 600 Kč) a úspěšné složení přijímací zkoušky. Na LF OU není možné přijetí bez přijímací zkoušky

Obsah přijímací zkoušky

Obsahem přijímací zkoušky je písemný test z biologie, fyziky a chemie. Všechny předměty jsou zastoupeny 30 otázkami, celkem tedy 90 otázek. Na vypracování testu máte 90 minut. Vybíráte jednu správnou odpověď ze 4 možných. Za každou správně zodpovězenou otázku je jeden bod,  za nesprávné  odpovědi se body nestrhávají. V průběhu testu je povoleno použití kalkulačky.

Šance na přijetí

Šance na přijetí na LF OU

Jak se na přijímací zkoušky připravit

Přijímací zkoušky na kteroukoli lékařskou fakultu patří k jedněm z nejnáročnějších. Důvodem je nejen poměrně velký rozsah znalostí, který je k přijetí potřeba, ale také relativně malé procento přijímaných studentů. Z těchto důvodů je nezbytné se na zkoušky dobře připravit a nic nepodcenit. Vhodné je udělat si co nejvíce modelových testů, otázky jsou totiž často velmi podobné.

Je vhodné si též pořídit kvalitní učebnici, případně projít výpisky a poznámky z daných oborů, které máte ze střední školy. Další možností, kterou můžete využít je přípravný kurz. LF OU sice žádný přípravný kurz nenabízí, můžete ovšem absolvovat přípravný kurz k přijímačkám na medicínu na jiné univerzitě nebo například přes nějakou vzdělávací agenturu. Jen si ověřte, že je jeho náplní to, co ke zkoušce skutečně potřebujete.

Na některých fakultách je například součástí přijímacího řízení i test ze somatologie, proto i na přípravném kurzu bude tato problematika probírána, vy ji ovšem potřebovat nebudete. Proto si zkontrolujte obsah přípravného kurzu ještě před přihlášením. Pokud potřebujete nějaké učivo dovysvětlit a jste si vědomi konkrétních mezer v konkrétním předmětu, můžete si najmout také soukromého učitele, ideálně studenta medicíny. Za běžných okolností by však kombinace učebnice pro přípravu ke zkouškám na medicínu a modelových testů měla být zcela dostačující.

Významné osobnosti lékařské fakulty v Ostravě

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS: Současný děkan LF OU, do povědomí široké veřejnosti se dostal V souvislosti s pandemií covidu-19, kdy od dubna 2020 vykonával funkci koordinátora resortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví České republiky pro řízené uvolňování karantény.

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN: Proděkan pro vědu a výzkum. ve své vědecké práci se věnuje cerebrovaskulárním onemocněním a diagnostice cévních onemocnění mozku – neurosonologii.

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.: Proděkanka pro zahraniční vztahy, vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství.

Rektor univerzity OU profesor Jan Lata
Rektor univerzity profesor Jan Lata

Články o ostatních lékařských fakultách v ČR najdete ZDE.

Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.