20. 12. 2023

Jak vypadají TSP v roce 2024

Kategorie: 

Obsah

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

V akademickém roce 2023/2024 došlo ke klíčové změně v možnostech absolvování Testů studijních předpokladů neboli TSP – studenti mají nově možnost konat test dvakrát.

Změna umožňuje zapsání se na dva různé termíny TSP, což poskytuje dva pokusy místo jednoho. Využití obou termínů je výhodné, jelikož se pro konečné hodnocení počítá lepší z obou výsledků, nikoliv jejich průměr. Termíny jsou rozděleny do dvou bloků, a pokud si student přeje vyzkoušet oba pokusy, musí si vybrat po jednom termínu z každého bloku. Nicméně není povinné se zúčastnit obou. Pokud student preferuje pouze jeden pokus, může si zvolit libovolný z nabízených termínů.

  • První blok testů probíhá v rozmezí od 1. prosince 2023 do 14. února 2024.
  • Druhý blok testů probíhá v rozmezí od 15. února 2024 do 21. dubna 2024.

Chcete-li absolvovat oba pokusy TSP, je potřeba mít podanou a zaplacenou přihlášku nejpozději 31. ledna!

(Přesná data si můžete zobrazit ve své e-přihlášce – konají se většinou v sobotu.)

To znamená, že první testy už byly napsány. Pojďme si shrnout, jak letošní TSP vypadají:

Hned při vchodu do učebny dostane každý uchazeč tablet. Podle instrukcí si jej zapne a přihlásí se do své e-přihlášky. Každý také může mít papír a tužku na poznámky.

Numericko-analytické myšlení

Test je rozdělený do tří dimenzí. Jako první si podle instrukcí dohlížejícího spustíte dimenzi numericko-analytického myšlení. Skládá se z 15 otázek a je na ni vyhrazeno 45 minut.

V prvních termínech tohoto roku se v testech neobjevily otázky na funkce, logaritmy ani mocniny, tvary a geometrii, pravděpodobnost ani úlohy typu pravda, nebo lež. To ale neznamená, že nemohou být na dalších termínech.

Naopak se zde můžete setkat s výběrem nejmenšího a největšího čísla (zapsaného ve zlomku), se zebrami, slovními úlohami, výpočtem procent (řešitelné například pomocí trojčlenky), výroky, smyšlenými operacemi, rychlostí a pohybem, posloupnostmi a permutacemi.

Nenechte se zmást zněním zadání úloh, které často dělá otázku těžší, než doopravdy je. Všechny typy úloh vyskytující se v TSP jsou obsaženy jak v našem studijním plánu, tak v učebnici. Je ovšem možné, že je na první pohled nepoznáte, jelikož mohou být zapsány v lehce odlišném tvaru.

Například jednoduchá posloupnost nebude zapsána jako 25, ?, 15, 10, 5, ale pomocí obrázku. Stejně tak se může stát, že v testu bude rovnice o jedné neznámé zobrazena jako schéma, to si ale můžeme snadno přepsat do nám známého tvaru a úlohu vyřešit.

Pokud jste se tedy na dimenzi numericko-analytického myšlení připravovali, neměla by skrývat velká překvapení.

Uvažování v anglickém jazyce

Hned po dokončení numericko-analytického myšlení se vám spustí dimenze uvažování v anglickém jazyce. Ta se také skládá z 15 otázek, máte na ni ovšem pouze 20 minut.

Většina úloh obsahuje delší text a otázku na celkové porozumění textu.

Setkáváme se zde ale i s několika kratšími, jednoduššími úlohami například na:

  • nalezení slova, které se nejvíce odlišuje svým významem,
  • nalezení synonyma pro určitý výraz v textu,
  • pochopení metaforického významu výrazu vyňatého z textu.

Kritické myšlení

Následuje krátká přestávka a poté si opět společně s instruktorem spustíte poslední část testu, dimenzi kritického myšlení. Ta má 15 otázek a její časová dotace je 45 minut.

Každá otázka má v zadání svůj vlastní text. Tedy nejsou zde úlohy s více otázkami k jednomu zadanému textu. Většina úloh obsahuje poměrně dlouhý text s otázkami, které vypadají například takto:

  • Které z následujících tvrzení (ne)vyplývá z textu?
  • Které z následujících tvrzení (ne)odporuje textu?
  • Jakou myšlenku nejpravděpodobněji odhaluje autor tohoto článku?
  • Které z následujících tvrzení musí platit, aby uvedený text dával smysl?

Objevuje se zde i několik textů, které citují zákony, a několik kratších textů. V dimenzi kritického myšlení je nejdůležitější práce s časem.

Pokud jste o možnosti absolvovat test dvakrát nevěděli, nebo jste o tom zatím nepřemýšleli, určitě tuto možnost zvažte, může vám jedině pomoct. Nezapomeňte na důležitý termín 31. ledna pro podání a zaplacení přihlášky.

Autor článku
Matěj Vitouch

Kam dál

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

26. 7. 2022
LF UPOL – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

LF UPOL – základní informace Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UPOL) patří k méně početným lékařským fakultám. Studovat zde můžete […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.