Menu Zavřeno

Úlohy - Hospodářství a svět

Můžete si také vybrat úlohy podle jejich typu:


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 1012

22. června roku 1993 Evropská rada rozhodla o přijetí tzv. Kodaňských kritériích, které určují podmínky zemí pro vstup do EU.

Která z následujících možností nepatří mezi tato kritéria?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 1000

Která z následujících institucí se zabývá prevencí a bojem proti organizované trestné činnosti a podporuje lepší spolupráci členských zemí v policejní a soudní oblasti?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 985

Která z následujících zemí nebyla jednou ze zakládacích zemí ESUO – Evropského společenství uhlí a oceli?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 978

Která z institucí Evropské unie sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a jejím hlavním úkolem je spravovat euro, udržovat stabilní ceny a vykonávat měnovou politiku?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 925

Fotografie k článku

Výše uvedená kresba zobrazuje schůzku dvou státníků, která se odehrála 15. 3. 1939. Jaké je jméno státníka vyobrazeného vlevo?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 909

Ve které z následujících možností jsou historické události uvedeny chronologicky správně (od nejstaršího po nejnovější)?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 890

Suezská krize začala roku _______ a vyvinula se v ozbrojený konflikt mezi Egyptem a _______. Na jednu stranu se později přidala Velká Británie s Francií a na stranu druhou _______. Cílem tohoto konfliktu byla kontrola Suezského průplavu, který spojuje Středozemní a Rudé moře.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu tak, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 881

V roce 1918 v USA Tomáš G. Masaryk formuloval text smlouvy, která definovala budoucí soužití Čechů a Slováků a schvalovala jejich spojení v samostatném státě. Tato smlouva byla podepsána 30. 5. 1918 a později se stala předmětem vnitropolitického boje o autonomii Slovenska.

Jak se nazývá tato smlouva?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 872

Jedná se o ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a vyznačuje se monopolizací ekonomiky.

Který z následujících ekonomických systémů odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 863

stimulace ekonomiky – New Deal – plná zaměstnanost

Která z následujících možností spojuje všechny výše uvedené pojmy?


[1] 2

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.