Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Můžete si také vybrat úlohy pouze z některé oblasti:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1331

Lidé ji využívají přirozeně, většinou aniž si to plně uvědomují. Pokud jste si v určité situaci řekli, že byste se měli uklidnit a přestat se obávat, začít se soustředit, usmívat se nebo zhluboka dýchat, použili jste ji, i když jste možná její potenciál nevyužili naplno. Podobně jste ji použili i tehdy, když jste si řekli, že je důležité, abyste se následující den vzbudili v určitý čas.

Zdroj: Vezměte život do svých rukou: Life management pro každý den, upraveno

Která z psychoterapeutických metod je popsána ve výše uvedeném textu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1320

Erik Erikson vytvořil schéma vývoje osobnosti podle biologických, kulturních a historických faktorů. Každý jeho stupeň obsahuje jeden psychologický konflikt, který musí jedinec vyřešit.

A) 0–1 rok1) iniciativa vs. vina
B) 1-3 roky2) důvěra vs. nedůvěra
C) 3-6 let3) sebeuvědomění vs. zmatení rolí
D) 6-12 let4) samostatnost vs. nejistotaí
E) 12-19 let5) činorodost vs. pasivita

Která z následujících možností k sobě správně řadí věk dítěte a jeho psychologický konflikt?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1307

Která z následujících psychologických disciplín patří mezi aplikované obory?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1294

Který z následujících pojmů je protikladem pojmu rigidita?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1287

Pan Petr rád komentuje příspěvky na sociálních sítích. Jeho názory jsou velmi vyhraněné a rád je všem říká. Jednou na komentář pod článek, kde autor popisuje, že ženy řídí stejně dobře jako muži, napsal: „Tohle mi nikdo nevymluví, ženský za volant prostě nepatří! Každá řídí jako ponocnej!“

Čeho je komentář pana Petra příkladem?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1277

Pan Michal je na tribuně fotbalového stadionu, kde hraje jeho oblíbený tým proti vedoucímu týmu tabulky.

Která z následujících možností je pro pana Michala členskou sociální skupinou?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1254

Na náměstí probíhá velká demonstrace proti aktuální vládě. Na pódiu se střídají řečníci, provolávají se hesla, zní pískot a mává se transparenty. Jedinci zde přestávají být individuální a dochází k takzvané deindividualizaci.

Který z následujících sociálních útvarů nejpřesněji odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1247

Matějovi je 18 let a je synem v rodině kariérně úspěšných rodičů. Maminka je primářka kardiologie ve fakultní nemocnici v Motole a tatínek je významný právník. Matěj právě dodělal prestižní soukromé gymnázium a musí si vybrat některou vysokou školu. Rodiče už několik let všem přátelům říkají, že Matěj určitě půjde v jejich šlépějích. Matěj je pod obrovským stresem, protože se od jeho role syna očekává, že si zvolí nějakou prestižní školu bez ohledu na jeho vlastní rozhodnutí.

Který z následujících termínů nejlépe ze sociologického hlediska vystihuje důsledek Matějovy situace?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1234

Kant tvrdil, že nejen vědomí se řídí podle věcí. I věci samy se řídí podle vědomí. Kant tomu říkal ________ v otázce lidského poznání. Chtěl tím říct, že je to pohled stejně nový a stejně radikálně odlišný od předcházejících způsobů myšlení.

Zdroj: Jostein Gaarder, Sofiin svět, 2019

Kterou z následujících možností je za potřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správě?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1223

Tento filozofický směr se snaží veškeré vědění podložit novodobými poznatky z matematiky a logiky a tím oprostit filozofii od všeho ontologického. Vše musí být možno empiricky dokázat. Filozofové tohoto směru zmenšili rozptyl svého zkoumaní jen na jednu složku, a to na vyjadřování člověka. Začali tedy s analýzou lidské řeči.

Který z následujících filozofických směrů odpovídá výše uvedenému textu?


[1] 2 3 4 5 6 ... 28

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.