Menu Zavřeno

Úlohy - Úlohy na matematizaci textu

OSP Analytický oddíl úloha ID 773

Lístek do kina stojí o 40% méně než lístek do divadla. Označme lístek do kina K a lístek do divadla D.

Která z následujících rovnic uvedenou situaci popisuje?


OSP Analytický oddíl úloha ID 772

U stánku zaplatíme za kilo hrušek H Kč a za kilogram jablek J Kč. Přitom platí vztah 90 − 2J = H.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu?


Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.