Menu Zavřeno

Úlohy - Psychologie

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1331

Lidé ji využívají přirozeně, většinou aniž si to plně uvědomují. Pokud jste si v určité situaci řekli, že byste se měli uklidnit a přestat se obávat, začít se soustředit, usmívat se nebo zhluboka dýchat, použili jste ji, i když jste možná její potenciál nevyužili naplno. Podobně jste ji použili i tehdy, když jste si řekli, že je důležité, abyste se následující den vzbudili v určitý čas.

Zdroj: Vezměte život do svých rukou: Life management pro každý den, upraveno

Která z psychoterapeutických metod je popsána ve výše uvedeném textu?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1320

Erik Erikson vytvořil schéma vývoje osobnosti podle biologických, kulturních a historických faktorů. Každý jeho stupeň obsahuje jeden psychologický konflikt, který musí jedinec vyřešit.

A) 0–1 rok1) iniciativa vs. vina
B) 1-3 roky2) důvěra vs. nedůvěra
C) 3-6 let3) sebeuvědomění vs. zmatení rolí
D) 6-12 let4) samostatnost vs. nejistotaí
E) 12-19 let5) činorodost vs. pasivita

Která z následujících možností k sobě správně řadí věk dítěte a jeho psychologický konflikt?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1307

Která z následujících psychologických disciplín patří mezi aplikované obory?


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 1294

Který z následujících pojmů je protikladem pojmu rigidita?


Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.