Menu Zavřeno

Úlohy - Verbální myšlení

Můžete si také vybrat úlohy podle jejich typu:


TSP Verbální myšlení úloha ID 1397

Za syntaktickou chybu je považováno například vybočení z větné konstrukce, spřežení nebo směšování vazeb. Z nabízených možností vyberte tu větu, v níž k takové chybě došlo.


TSP Verbální myšlení úloha ID 1392

Které z následujících slov nepatří svým významem mezi ostatní?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1383

Frazém obvykle definujeme jako kombinaci dvou nebo více slov s ustáleným významem, který zpravidla není možné odvodit z významů jednotlivých slov. Která z následujících možností nejlépe popisuje frazém udělat kozla zahradníkem?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1374

Určete, který z následujících pojmů je svým významem nejblíže významu slova reciprocita.


TSP Verbální myšlení úloha ID 1368

Která z následujících možností nejlépe odpovídá vztahu živočich : ptakopysk?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1350

Jedná se o upravený článek Proč káva narušuje spánek dostupný na e15.cz. Čísla v závorkách udávají pořadí vět.
(1) Kofein mění naše vnitřní hodiny. (2) K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří kultivovali buňky, vystavovali je působení kofeinu, a přitom sledovali jejich reakce. (3) Podle jejich ______ je kofein zřejmě schopen ______ biologické hodiny každé buňky organismu. (4) Kofein je mnohem více než stimulant. (5) Dvojité espresso, které si vypijete tři hodiny před spaním, zpomalí produkci ______ melatoninu, který ______ spánek, asi o 40 minut. (6) Jiná studie americké státní univerzity v Boulderu ve státě Colorado vypovídá o tom, že káva působí stejně, jako bychom se ve chvíli, kdy se ukládáme ke spánku, vystavovali tři hodiny umělému světlu. (7) I v tomto případě se nástup spánku zpožďuje o 40 minut. (8) Jestliže tedy chcete večer usnout v běžnou dobu, jak jste zvyklí, nedávejte si kávu po 17. hodině. (9) Vysoká dávka kofeinu, tedy dva až tři šálky kávy, má před spaním stejný efekt jet lag (porucha spánku plynoucí z narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání několika časových pásem), zpomaluje biologické hodiny a oklame mozek tak, že se domnívá, že je o hodinu pozadu za skutečným časem. (10) Pomýlené biologické hodiny zvyšují ______ celé řady chorob, počínaje rakovinou, srdečními nemocemi a konče cukrovkou. (11) Je možné konstatovat, že nevhodná konzumace kávy, tedy pijeme–li ji příliš pozdě večer a ve větším množství, narušuje spánek a může způsobit četné zdravotní problémy.

Zdroj: https://www.e15.cz/magazin/proc–kava–narusuje–spanek–1243662

Ve větě č. 5 se nachází slovo produkce. Z nabízených možností vyberte slovo, jehož význam se nejvíce blíží opačnému významu uvedeného slova.


TSP Verbální myšlení úloha ID 1349

Jedná se o upravený článek Proč káva narušuje spánek dostupný na e15.cz. Čísla v závorkách udávají pořadí vět.
(1) Kofein mění naše vnitřní hodiny. (2) K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří kultivovali buňky, vystavovali je působení kofeinu, a přitom sledovali jejich reakce. (3) Podle jejich ______ je kofein zřejmě schopen ______ biologické hodiny každé buňky organismu. (4) Kofein je mnohem více než stimulant. (5) Dvojité espresso, které si vypijete tři hodiny před spaním, zpomalí produkci ______ melatoninu, který ______ spánek, asi o 40 minut. (6) Jiná studie americké státní univerzity v Boulderu ve státě Colorado vypovídá o tom, že káva působí stejně, jako bychom se ve chvíli, kdy se ukládáme ke spánku, vystavovali tři hodiny umělému světlu. (7) I v tomto případě se nástup spánku zpožďuje o 40 minut. (8) Jestliže tedy chcete večer usnout v běžnou dobu, jak jste zvyklí, nedávejte si kávu po 17. hodině. (9) Vysoká dávka kofeinu, tedy dva až tři šálky kávy, má před spaním stejný efekt jet lag (porucha spánku plynoucí z narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání několika časových pásem), zpomaluje biologické hodiny a oklame mozek tak, že se domnívá, že je o hodinu pozadu za skutečným časem. (10) Pomýlené biologické hodiny zvyšují ______ celé řady chorob, počínaje rakovinou, srdečními nemocemi a konče cukrovkou. (11) Je možné konstatovat, že nevhodná konzumace kávy, tedy pijeme–li ji příliš pozdě večer a ve větším množství, narušuje spánek a může způsobit četné zdravotní problémy.

Zdroj: https://www.e15.cz/magazin/proc–kava–narusuje–spanek–1243662

Ve větě č. 11 se nachází slovo konstatovat. Která z nabízených možností se uvedenému slovu svým významem nejvíce blíží?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1348

Jedná se o upravený článek Proč káva narušuje spánek dostupný na e15.cz. Čísla v závorkách udávají pořadí vět.
(1) Kofein mění naše vnitřní hodiny. (2) K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří kultivovali buňky, vystavovali je působení kofeinu, a přitom sledovali jejich reakce. (3) Podle jejich ______ je kofein zřejmě schopen ______ biologické hodiny každé buňky organismu. (4) Kofein je mnohem více než stimulant. (5) Dvojité espresso, které si vypijete tři hodiny před spaním, zpomalí produkci ______ melatoninu, který ______ spánek, asi o 40 minut. (6) Jiná studie americké státní univerzity v Boulderu ve státě Colorado vypovídá o tom, že káva působí stejně, jako bychom se ve chvíli, kdy se ukládáme ke spánku, vystavovali tři hodiny umělému světlu. (7) I v tomto případě se nástup spánku zpožďuje o 40 minut. (8) Jestliže tedy chcete večer usnout v běžnou dobu, jak jste zvyklí, nedávejte si kávu po 17. hodině. (9) Vysoká dávka kofeinu, tedy dva až tři šálky kávy, má před spaním stejný efekt jet lag (porucha spánku plynoucí z narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání několika časových pásem), zpomaluje biologické hodiny a oklame mozek tak, že se domnívá, že je o hodinu pozadu za skutečným časem. (10) Pomýlené biologické hodiny zvyšují ______ celé řady chorob, počínaje rakovinou, srdečními nemocemi a konče cukrovkou. (11) Je možné konstatovat, že nevhodná konzumace kávy, tedy pijeme–li ji příliš pozdě večer a ve větším množství, narušuje spánek a může způsobit četné zdravotní problémy.

Zdroj: https://www.e15.cz/magazin/proc–kava–narusuje–spanek–1243662

Které slovo se nejvíce hodí na vynechané místo ve větě č. 10?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1347

Jedná se o upravený článek Proč káva narušuje spánek dostupný na e15.cz. Čísla v závorkách udávají pořadí vět.
(1) Kofein mění naše vnitřní hodiny. (2) K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří kultivovali buňky, vystavovali je působení kofeinu, a přitom sledovali jejich reakce. (3) Podle jejich ______ je kofein zřejmě schopen ______ biologické hodiny každé buňky organismu. (4) Kofein je mnohem více než stimulant. (5) Dvojité espresso, které si vypijete tři hodiny před spaním, zpomalí produkci ______ melatoninu, který ______ spánek, asi o 40 minut. (6) Jiná studie americké státní univerzity v Boulderu ve státě Colorado vypovídá o tom, že káva působí stejně, jako bychom se ve chvíli, kdy se ukládáme ke spánku, vystavovali tři hodiny umělému světlu. (7) I v tomto případě se nástup spánku zpožďuje o 40 minut. (8) Jestliže tedy chcete večer usnout v běžnou dobu, jak jste zvyklí, nedávejte si kávu po 17. hodině. (9) Vysoká dávka kofeinu, tedy dva až tři šálky kávy, má před spaním stejný efekt jet lag (porucha spánku plynoucí z narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání několika časových pásem), zpomaluje biologické hodiny a oklame mozek tak, že se domnívá, že je o hodinu pozadu za skutečným časem. (10) Pomýlené biologické hodiny zvyšují ______ celé řady chorob, počínaje rakovinou, srdečními nemocemi a konče cukrovkou. (11) Je možné konstatovat, že nevhodná konzumace kávy, tedy pijeme–li ji příliš pozdě večer a ve větším množství, narušuje spánek a může způsobit četné zdravotní problémy.

Zdroj: https://www.e15.cz/magazin/proc–kava–narusuje–spanek–1243662

Která dvojice slov nebo slovních spojení se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě č. 5?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1346

Jedná se o upravený článek Proč káva narušuje spánek dostupný na e15.cz. Čísla v závorkách udávají pořadí vět.
(1) Kofein mění naše vnitřní hodiny. (2) K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří kultivovali buňky, vystavovali je působení kofeinu, a přitom sledovali jejich reakce. (3) Podle jejich ______ je kofein zřejmě schopen ______ biologické hodiny každé buňky organismu. (4) Kofein je mnohem více než stimulant. (5) Dvojité espresso, které si vypijete tři hodiny před spaním, zpomalí produkci ______ melatoninu, který ______ spánek, asi o 40 minut. (6) Jiná studie americké státní univerzity v Boulderu ve státě Colorado vypovídá o tom, že káva působí stejně, jako bychom se ve chvíli, kdy se ukládáme ke spánku, vystavovali tři hodiny umělému světlu. (7) I v tomto případě se nástup spánku zpožďuje o 40 minut. (8) Jestliže tedy chcete večer usnout v běžnou dobu, jak jste zvyklí, nedávejte si kávu po 17. hodině. (9) Vysoká dávka kofeinu, tedy dva až tři šálky kávy, má před spaním stejný efekt jet lag (porucha spánku plynoucí z narušení biorytmů po rychlém leteckém překonání několika časových pásem), zpomaluje biologické hodiny a oklame mozek tak, že se domnívá, že je o hodinu pozadu za skutečným časem. (10) Pomýlené biologické hodiny zvyšují ______ celé řady chorob, počínaje rakovinou, srdečními nemocemi a konče cukrovkou. (11) Je možné konstatovat, že nevhodná konzumace kávy, tedy pijeme–li ji příliš pozdě večer a ve větším množství, narušuje spánek a může způsobit četné zdravotní problémy.

Zdroj: https://www.e15.cz/magazin/proc–kava–narusuje–spanek–1243662

Která dvojice slov nebo slovních spojení se nejlépe hodí na vynechaná místa ve větě č. 3?


[1] 2

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.