Menu Zavřeno

Úlohy - Numerické myšlení

Můžete si také vybrat úlohy podle jejich typu:


TSP Numerické myšlení úloha ID 1451

Jsou dány dvě operace: X♥Y=1/(X·Y), X@Y=(X–Y)/(X·Y). Urči, jaký výsledek nám dá operace 2♥(5@3).

TSP Numerické myšlení úloha ID 1442

Máme trojmístné číslo. Jeho ciferný součet je 24 a žádné z čísel se v něm neopakuje. Dále víme, že toto číslo je sudé. Vyber nepravdivé tvrzení:

TSP Numerické myšlení úloha ID 1435

Válec lze vložit do krychle o hraně 4 cm tak, že se svými podstavami válec a krychle dotýkají na maximální možné ploše. Urči, která hodnota je nejblíže hodnotě, které nabývá povrch válce.

TSP Numerické myšlení úloha ID 1427

Rozdíl dvou čísel zmenšený o tři je roven 18. Jejich podíl je 10:3. Jaký je součet těchto čísel?

TSP Numerické myšlení úloha ID 1422

Urči, kterou z následujících trojic nelze dosadit do výrazu loga(b)=c, aby dával smysl.

TSP Numerické myšlení úloha ID 1410

Dva plnící stroje naplní za 2 hodiny 250 nádob. Kolik nádob naplní čtyři stroje za 3 hodiny?

TSP Numerické myšlení úloha ID 1402

Fotografie k článkuPlatí závislosti čísel A a B na čísle x dle obrázků. Jaká závislost platí pro číslo C?

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.