Evropská integrace

ZSV | Scio testy

Úlohy
Teorie

Úlohy - Evropská integrace

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1098

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1011

Evropské země se k EU připojovaly postupně a s velkými rozdíly. Jednou ze zakládajících zemí byla _______, v roce 1981 se připojila i _______ a o pět let později se přidaly i spolu sousedící státy _______ a _______.

Kterou z následujících možností je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit do textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1008

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU přidalo ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 999

Který z následujících výroků o integraci do EU není pravdivý?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 991

Která z následujících možností zahrnuje pouze členské země EU?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 989

Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského společenství, klade si Unie za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, a tím, že předchází rasismu a xenofobii a potírá je.

Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Které z následujících měst se objevuje v názvu smlouvy, která byla ratifikována v roce 1999 a z níž pochází výše uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 985

Který z následujících českých státníků oficiálně požádal o vstup do EU v roce 1996?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 982

Která z následujících možností o vstupu České republiky a Slovenské republiky do EU a NATO není pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 980

Ratifikace této smlouvy znamenala nové stadium vývoje evropské integrace. Státy se v ní zavázaly vytvořit společnou měnovou a hospodářskou unii a rozšířit její pravomoci i na úroveň politické unie.

Kdy tato smlouva vstoupila v platnost?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 922

________ byl ustanoven v roce 1952 za účelem dohlížení nad stejným výkladem evropského práva. Mezi jeho další funkce patří vymáhání tohoto práva, zrušení právního předpisu EU, postihy orgánů EU a další. Je složen ze dvou soudů: ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


1 [2] 3

Evropská integrace

Evropská integrace ve Scio testech tvoří prvních šest otázek posledního oddílu. Věnuje se spolupráci zemí v Evropě. V této části musí řešitel prokázat znalost tvrdých dat (letopočty, jména, …), ale i schopnost logického uvažování, díky němuž lze velmi rychle vyloučit některé odpovědi.
Evropská integrace ve Scio testech, mapa EU
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.