Menu Zavřeno

  Více úlohÚloha ID 773 - Analytický oddíldalší úloha


Lístek do kina stojí o 40% méně než lístek do divadla. Označme lístek do kina K a lístek do divadla D.

Která z následujících rovnic uvedenou situaci popisuje?

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.