Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 748další úloha


Velikost vektoru u (4; y) je √65. Bodem A [−2;−1] vedeme přímku m, která je určená vektorem u. Obecná rovnice přímky n je x−2 = 0.

Napište rovnici kružnice, jejíž střed S leží na průsečíku přímek m a n. Osa x je tečnou kružnice.

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.