Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 1320 - Společnost a jedinecdalší úloha


Erik Erikson vytvořil schéma vývoje osobnosti podle biologických, kulturních a historických faktorů. Každý jeho stupeň obsahuje jeden psychologický konflikt, který musí jedinec vyřešit.

A) 0–1 rok1) iniciativa vs. vina
B) 1-3 roky2) důvěra vs. nedůvěra
C) 3-6 let3) sebeuvědomění vs. zmatení rolí
D) 6-12 let4) samostatnost vs. nejistotaí
E) 12-19 let5) činorodost vs. pasivita

Která z následujících možností k sobě správně řadí věk dítěte a jeho psychologický konflikt?

Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.