Zobrazuje se ti je zlomek úloh.

Ke zpřístupnění celé databáze je třeba přihlásit se do účtu, který získáš k učebnici OSP.

Tyto úlohy se většinou skládají z krátkého textu, který je doplněn jednou nebo více rovnicemi. Vy pak z těchto rovnic musíte vyvozovat určité závěry. Může se ale jednat i o slovní popis situace, kde je vaším cílem najít rovnici, která danou situaci popisuje.

Úlohy - Matematizace

OSP Analytický oddíl otázka ID 773

Lístek do kina stojí o 40% méně než lístek do divadla. Označme lístek do kina K a lístek do divadla D.

Která z následujících rovnic uvedenou situaci popisuje?


OSP Analytický oddíl otázka ID 772

U stánku zaplatíme za kilo hrušek H Kč a za kilogram jablek J Kč. Přitom platí vztah 90 − 2J = H.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného vztahu?


Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.